Messe for Folket og vårt Fedreland

Kveldsmesse på mandag 17. mai, kl. 18:00.