Caritas Norge – Gaza-Innsamling

Kjære medbrødre,

På initiativ av alle biskoper i Det hellige land oppfordrer pave Frans alle katolikker til å slutte opp om bønn for en fredelig utgang på konflikten mellom Israel og Hamas. Hans inderlige håp er at våpenhvilen fører til dialog og varig fred.

Idag koncelebrerer biskopene i Det hellige land pinsevigilien i denne intensjon. Jeg ber dere om å støtte dem med deres bønn og oppfordre de troende til å be sammen med dere.

Caritas og Ridderordenen av Den hellige grav deltar i messen i St. Olav domkirke idag kl. 11.00, og ber i Den hellige fars og biskopenes intensjon.

Vennlig hilsen,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Kan være et bilde av utendørs og tekst som sier 'INNBYGGERNE LIDER Hver gang krigshandlingene Det hellige land blusser opp igjen rammes de uskyldige hardest. Caritas Norge og Den Hellige Gravs Orden oppfordrer deg til forene deg med Oss bonn, og til stotte Kirkens hjelpearbeid Israel og Palestina for å få helsehjelp til de hardest rammede Din hjelp er viktig. + OO4O Vipps: 12135 (merk: Gaza) Gavekonto: 8200.01.93433 (merk: Gaza) Caritas Norge'