FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD 06.06.21

Inng.: 459 Sion, pris din saliggjører

Kyrie: cfr Frostamesse

Gloria: cfr Frostamesse

Grad.: Frelsens kalk vil jeg løfte

Akklamasjon: 241

Credo: 14

Off.: 782 Lat kvar jordisk skapning teia

Sanctus: cfr FrostamessePater: X

Agnus Dei: cfr Frostamesse

Komm.: Filippinske

Post-komm.: 786 Kristus, som deg selv har givet

Ved tilbedelsen: 454 Tantum ergo sacramentum

Utg.: 582 I Nasaret satt der en jomfru i lønn