Smittevernveileder


Oslo katolske bispedømme har publisert en informasjonsfolder om trygg messefeiring på flere språk og disse er tilgjengelig på bispedømmets hjemmeside, men du kan også klikke på linken under:

Informasjonsfolder (07.05.20) på norsk, engelsk, polsk og spansk.