Katekesekalender 2016


Katekesedager i Porsgrunn, høsten 2016:

20. august (katekese)

3. september (katekese)

1. oktober (katekese)

5. november (katekese)

3. desember (katekese)

 

Katekesedager i Rjukan, våren 2016:

Se kalender. Informasjon gis også på sms til alle som er registrert på listen. Katekese starter kl 11:00. Det er to klassetrinn: førstekommunion og konfirmasjon.

 

Katekesedager i Notodden, våren 2016:

Se kalender. Normalt hver første messe i måneden fra kl 18:00. Det er tre klassetrinn: førstekommunion, mellomtrinn og konfirmasjon.

 

Katekesedager i Kragerø, våren 2016:

Se kalender. Informasjon gis også på sms til alle som er registrert på listen. Katekese starter kl 11:00. Det er tre klassetrinn: førskole, førstekommunion og konfirmasjon.

 

Katekesedager i Mo, våren 2016:

Se kalender. Alle lørdager det er messe i Mo kyrkje. Katekese starter etter messen, samtidig med kirkekaffe. I Mo er det felles undervisning for alle klassetrinn.

 

Katekesedager i Drangedal, våren 2016:

Starter høsten 2016.

%d bloggers like this: