Kalender 2018


FEBRUAR 2018

Aina Villanger:
Om Baugeid

Baugeid Dagsdatter var datter til lendmann og jorsalfarer Dag Eilivsson på storgården Bratsberg ved Gjerpen. Da Dag grunnla Gimsøy nonnekloster etter korsferden i 1111, ble Baugeid den første abbedissen.

Rundt det lille vi faktisk vet om Baugeid Dagsdatter — en halv setning hos Snorre — har Aina Villanger ved hjelp av  ulike kilder skapt et fascinerende bilde av Baugeid og hennes tid i «Baugeids bok», som utkom på Oktober forlag i fjor.

Aina Villanger, norsk forfatter, født i Skien i 1979. Hun debuterte i 2012 med langsang, en subjektiv og energisk skapelsesberetning i diktform, som fikk strålende mottakelse. Villanger er blant annet utdannet ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og Universitetet i Oslo. Baugeids bok (2017) er hennes andre utgivelse.

I menighetssalen onsdag 21. februar kl. 19:00. Inngang kr. 100 inkl. lettere bevertning.

 

MARS 2018

Halvor Moxnes:
Historien om Jesus

Allerede evangeliene gir oss forskjellige bilder av Jesus, basert på muntlige overleveringer gjennom en eller to generasjoner. Med sin gjennomgang av ulike oppfatninger av Jesus opp gjennom historien, gir Moxnes et mangfoldig og perspektivrikt bidrag til refleksjon og dialog for alle som er opptatt av hvem Jesus var og hans betydning for oss i dag.

Halvor Moxnes (1944), professor em. i Det nye testamentet ved Teologisk Fakultet, UiO. Medlem av Det Norske Videnskapsakademi. Han har publisert flere studier om den historiske Jesus og om resepsjonshistorien til Jesus, blant andre  Putting Jesus in his Place.  A Radical Vision of Household and Kingdom (2003), Jesus and the Rise of Nationalism. A New Quest for the Nineteenth Century Historical Jesus (2012). Hans siste bok er Historien om Jesus (2017), som foredraget er basert på.

I menighetssalen onsdag 21. mars kl. 19:00. Inngang kr. 100 inkl. lettere bevertning.

 

APRIL 2018

Marta Bivand Erdal:
Migrasjon og Den katolske kirke

Hvilke sammenhenger finnes mellom migrasjon og den katolske kirke? Og hvordan er dette aktuelt for den katolske kirke i Norge i dag?

Med utgangspunkt i boken «Migration, Transnationalism, and Catholicism:  Global perspectives» (Pasura & Erdal, 2016), vil Marta Bivand Erdal presentere forskning og drøfte sammenhenger mellom migrasjon og Den katolske kirke.  Hun tar både et fugleperspektiv på den katolske kirke globalt og historisk, og tar  for seg situasjonen i Norge i dag: Hva innebærer språklig og kulturelt mangfold for menighetene? .

Marta Bivand Erdal, født 1979 i Poznan i Polen. Har bodd i Norge siden 1982. Cand. polit. med doktorgrad i samfunnsgeografi. Har hatt en rekke verv og oppgaver i St. Paul menighet, Norges Unge Katolikker og Oslo Katolske bispedømme. Fra 2012 forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Har som forsker særlig arbeidet med migrasjon og endringer i kulturelle og nasjonale fellesskap.

I menighetssalen onsdag 18. april kl. 19:00. Inngang kr. 100 inkl. lettere bevertning.