Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende katolske barne- og ungdomsorganisasjon. Vi består av lokallag over hele landet og har rundt 3000 medlemmer hvert år. Medlemskap i NUK er enhver individuelt innmeldt person under 35 år, samt ledere i NUKs lokallag/grupper og tillitsvalgte (herunder menes også menighetens barne- og ungdomskontakt), som har betalt medlemskontingenten (i det inneværende året). Medlemskap forutsetter tilslutning til NUKs formål. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

Det anbefales alle barn å bli medlem i NUK. Detter er en flott mulighet for å engasjere seg å bli kjent med Unge Katolikker i hele Norge. NUK arrangerer årlige sommerleirer, Påskeleirer og med mye mer og mange spennende og gøyale aktiviteter for barn. Dette anbefales på det høyeste.

Få nye venner fra hele landet og bli med å skape minner for livet ! Kom bli med….

For å bli medlem trykk på denne linken til NUK sin hjemmeside https://medlem.nuk.no/