Herre, miskunn deg!
Kristus, miskunn deg!
Herre, miskunn deg!
Kristus, hør oss!
Kristus, bønnhør oss!

Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss!
Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss!
Hellige Treenighet, én Gud, miskunn deg over oss!

Hellige Maria, be for oss.
Hellige Guds Mor, be for oss.
Hellige Jomfru over alle jomfruer, be for oss.

Du det Gode Råds Mor, be for oss.
Du den himmelske Fars Datter, be for oss.
Du Guds Sønns Mor, be for oss.
Du Den Hellige Ånds Brud, be for oss.
Du Den Hellige Treenighets Tempel, be for oss.
Du Himmelens Port, be for oss.
Du Profetenes Smykke, be for oss.
Du Apostlenes Rådgiver, be for oss.
Du Martyrenes Rådgiver, be for oss.
Du Skriftefedrenes Rådgiver, be for oss.
Du Jomfruenes Rådgiver, be for oss.
Du alle Helliges Rådgiver, be for oss.

Du de plagedes rådgiver, be for oss.
Du de sykes rådgiver, be for oss.
Du de fattiges rådgiver, be for oss.
Du som gir råd i alle farer, be for oss.
Du som gir råd i alle fristelser, be for oss.
Du de angrende synderes rådgiver, be for oss.
Du de døendes rådgiver, be for oss.

I alle våre anliggender og mangler, gi oss råd!
I all tvil og forvirring, gi oss råd!
I all sorg og motstand, gi oss råd!
I alle farer og ulykker, gi oss råd!
I alle våre bedrifter og arbeid, gi oss råd!
I alle våre behov, gi oss råd!
I kors og lidelse, gi oss råd!
I usikkerhet, gi oss råd!
I alle fristelser og snarer, gi oss råd!
I forfølgelse og baksnakkelse, gi oss råd!
I all urett vi utsettes for, gi oss råd!
I all legemlig og sjelelig fare, gi oss råd!
I alle livets omstendigheter, gi oss råd!
I vår dødsstund, gi oss råd!

Hellige Maria, det gode råds mor, gi oss råd!

Guds lam, som tar bort verdens synder,
skån oss, Herre!

Guds lam, som tar bort verdens synder,
bønnhør oss, Herre!

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss, Herre!

I all vår angst og lidelse, hjelp oss med gode råd, hellige Jomfru Maria.

La oss be: Gud, alle gode og fullkomne gavers giver, gi oss som søker vår tilflukt hos Jomfru Maria, å få fra Hennes moderlige hånd råd og hjelp i alle våre mangler, angst og behov. Ved Kristus, din Sønn. Amen.