Kalender


KUNNGJØRING pr 08.05.20:

Det feires igjen messer i Vår Frue Kirke i Porsgrunn med menighet tilstede. Deltagelse ved messe krever påmelding og bekreftelse fra menighetskontoret. Se hjemmesidens forside for mer informasjon.

Ordinære messetider:
[NB! I perioder kan programmet være endret – se kalenderen over]

Tirsdag   kl 18:00

Onsdag   kl 11:00, kirkekaffe og formiddagstreff

Torsdag  kl 18:00, sakramentstilbedelse og mulighet for skriftemål

Søndag   kl 09:30 fromesse, kl 11:00 Høymesse

Første lørdag i måneden: Familiemesse kl 11:00, katekese fra 11:00-15:00. Se kalender.

Messer på andre språk [pr.01.09.19]:
[NB! I perioder kan programmet være endret – se kalenderen over]

Hver søndag: Messe på polsk kl 16:00

Første søndag i måneden: Messe på engelsk kl 13:00

Annen søndag i måneden: Messe på vietnamesisk kl 14:00

Tredje søndag i måneden: Messe på engelsk/tagalog kl 13:00

Fjerde fredag i måneden: TLM – Tradisjonell Latinsk Messe – kl 18:00. Kirkekaffe.

Fjerde Søndag i måneden: