Kalender


Ordinære messetider:
[I ferier kan programmet være endret – se kalenderen over]

Tirsdag   kl 18:00

Onsdag   kl 11:00, kirkekaffe og formiddagstreff

Torsdag  kl 18:00, sakramentstilbedelse og mulighet for skriftemål

Søndag   kl 09:30 fromesse, kl 11:00 Høymesse

Andre messer:
[I ferier kan programmet være endret – se kalenderen over]

2. Onsdag i måneden: Messe for filippinsk gruppe kl 17:00. Kirkekaffe.

1. Lørdag i måneden: Familiemesse kl 11:00, katekese fra 11:00-15:00. Se kalender.

1. Søndag i måneden: Messe på polsk kl 13:00

2. Søndag i måneden: Engelsk Messe kl 13:00

3. Søndag i måneden:

4. Fredag i måneden: TLM – Tradisjonell Latinsk Messe, kl 18:00. Kirkekaffe.

4. Søndag i måneden: Vietnamesisk Messe kl 13:00

Messer på andre språk i distriktene:
[I ferier kan programmet være endret – se kalenderen over]

4. Lørdag i måneden: Messe på polsk i St. Johannes Kapell, Rjukan, kl 18:00.