p. Dawid Banas forlater Vår Frue Menighet

Biskopen kunngjorde den 9. januar følgende to forflytninger med virkning fra 1. februar som angår menigheten. Kunngjøringen kan du lese her.

Kapellan Dawid Banas, som har vært hos oss i 50% stilling og som i tillegg har hatt sjelesorgansvaret for polske katolikker i Larvik, Sandefjord og Tønsberg, forlater nå menigheten og flytter til Lillehammer hvor han skal være midlertidig sogneadministrator fra 1. februar.

Pater Dawid vil bli savnet i vår menighet, ikke minst p.g.a. hans gode humør og velvilje. Vi ønsker ham alt godt i sin nye tjeneste.

Vår nye midlertidige kapellan heter p. Oskaras Petras Volskis. Han er fra litauen og avslutter sitt engasjement i St. Svithun Kirke i Stavanger. Han skal være kapellan i Vår Frue i 50% stilling og i tillegg ha ansvar for litauisk sjelesorg. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til oss.

Begge forflytningene er midlertidige og gjelder for tidsrommet 1. februar til 1. september 2015.