Forbrukere har et sosialt ansvar

Ikke lenger slaver, men brødre og søstre

Forbrukere har et sosialt ansvar for slaveri, sier pave Frans.

Canonization_2014-_The_Canonization_of_Saint_John_XXIII_and_Saint_John_Paul_II_(14036966125)

I sitt budskap for Kirkens Verdensdag for Fred etterlyste pave Frans en global innsats i brorskapens ånd heller enn likegyldighet for å bekjempe slaveri og menneskehandel. Innsatsen for å bekjempe dette må være i samme størrelsesorden som selve problemet, sier han.

Verdensdagen for fred feires på høytiden for Guds Mor Maria den 1. januar og ble introdusert i 1967 av pave Paul VI. Tema for 2015 er «Ikke lenger slaver, men brødre og søstre» og søker å rette søkelyset mot menneskehandel og moderne slaveri.

Pave Frans siterer også sin forgjengers ensyklika Caritas in Veritate når han sier at forbrukerne har et sosialt ansvar fordi enhver person må vite at det å kjøpe alltid er en moralsk og ikke kun en økonomisk handling.

Årets tema er hentet fra Pauli brev til Filemon hvor apostelen spør sine medarbeidere om å ønske Onesimus velkommen, han som hadde vært Filemons slave. Han var nå blitt en kristen og var derfor, ifølge Paulus, verdig til å være en bror.

Hedningenes apostel skriver så: «Kanskje det var derfor han ble tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror.»

I sitt budskap sier pave Frans: «Vi vet at Gud vil spørre hver og en av oss: hva har du gjort for din bror? Den globaliserte likegyldigheten tynger idag livet til så mange av våre brødre og søstre. Det krever at vi alle skaper en verdensomfattende holdning av solidaritet og brorskap. Dette vil kunne gi dem nytt håp og hjelpe dem til modig å gå fremover midt iblandt alle vår tids problemer og de nye horisonter som disse åpenbarer og som Gud legger i våre hender.»

Bilde: Wiki