Botens Sakrament (Skriftemål)

Guds kjærlighet kan nå ned til enhver fortapt sønn, til enhver menneskelig elendighet, og fremfor alt til enhver form for moralsk elendighet – til synd. Personen som mottar miskunn, føler seg ikke ydmyket, men heller funnet igjen. Han opplever å ha fått sin verdi tilbake.

Johannes Paul II (“Rik på Miskunn”)

Skriftemålet kalles også «Botens sakrament», og er det sted hvor vi kan komme til Gud i anger og hvor Han tilgir våre synder gjennom prestens ord. Skriftemål skjer i skriftestolen i Vår Frue Kirke til fastsatte tider, men utenom disse tidene kan man kontakte en av prestene for å avtale skriftemål.

Kom la oss gjøre opp vår sak, sier Herren.

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.

Jesaja 1, 18

Eukaristiens Sakrament

Den hellige Eukaristi fullender den kristne innvielse. De som er blitt opphøyet til det kongelige prestedømmets verdighet ved dåpen, og er blitt enda mer likedannet med Kristus ved fermingen, tar gjennom Eukaristien, sammen med hele menigheten, nå del i selve Herrens offer.

Ved den siste nattverd, i den natt da Han ble forrådt, innstiftet vår Frelser det eukaristiske offer av sitt legeme og blod, for å føre videre korsofferet ned gjennom tidene inntil Hans komme, men også for å betro Kirken, sin elskede brud, det synlige minne om Hans død og oppstandelse: kjærlighetens sakrament, enhetens tegn, hengivenhetens bånd, det påskemåltid hvor Kristus fortæres, sjelen fylles med nåde og vi mottar pantet på den evige herlighet”