Allehelgensdag og allesjelersdag

Messer i Vår Frue Menighet 1. og 2. november

Torsdag 1. november – Allehelgensdag – er det høymesse på norsk kl 18:00.

Fredag 2. november – Allesjelersdag – er det norsk messe kl 11:00. Denne dagen vil navnene fra novemberboken bli lest i forkant av den norske messen. Prestene vil iløpet av ettermiddagen besøke gravsteder i sognet.

Østre gravlund, Porsgrunn: etter messen

Nordre gravlund, Skien: ca kl 13:15

Eidanger kirkegård: ca kl 14:30

 

Allehelgensdag og Allesjelersdag

Mens det store flertallet av befolkningen forbinder Allehelgensdag med skumle kostymer og handelsstandsfest, feirer katolikkene disse dagene med å takke Gud for alle de kjente og ukjente hellige, som vi tror er i himmelen og kan gå i forbønn for oss hos Gud. Dagen etter, den 2. november, feirer Kirken Allesjelersdag hvor vi ber om at skaren for Guds trone skal bli fulltallig, med andre ord: Vi ber for sjelene i skjærsilden.

Dersom du har venner eller familie du ønsker skal nevnes spesielt i Messene på Allesjelersdag, kan du levere en liste til menighetskontoret før søndagens høymesse. Husk å skrive navnene slik at de lett kan leses av andre.

all-saints-graphic

Dersom du ønsker mer informasjon om disse dagene kan du klikke på navnene: Allehelgensdag, Allesjelersdag.

 

I Vår Frue menighet i Porsgrunn markeres disse dagene slik:

Lørdag 1. November – Allehelgensdag

11:00     HØYMESSE sammen med katekesen

12:00     KRAGERØ: Messe

18:00     Messe på polsk

Søndag 2. November – Allesjelersdag

09:30     Fromesse

10:45      Opplesning av navn på avdøde

11:00      HØYMESSE

12:00      Velsignelse av gravene

13:00      Messe på engelsk