Vår Frue Kirke

Kategori: Katekese


Eritreisk retrett i Porsgrunn

Palmesøndagshelgen var det storsamling for eritreiske ungdommer i Vår Frue menighet. Dette er en årlig fasteretrett som holdes på forskjellig sted hvert år. Ifjor var det Arendal som var vertskap og i år var det Porsgrunns tur til å stå…

Les mer

Konfirmasjon 27. mai 2018

Søndag 27. mai kl 11:00 feires det pontifikal høymesse med biskop Bernt I. Eidsvig i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Biskop Bernt besøker menigheten for å meddele konfirmasjonens sakrament. Konfirmasjon er det sakramentet som fullender dåpen; i den utgytes Den…

Les mer

Katekese og juletrefest

Første lørdag i januar (6. januar) er det katekese og juletrefest i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Vi møtes som vanlig til familiemesse i kirken kl 11:00 og deretter samles vi i menighetssalen til juletrefest. Det blir underholdning, mat, gang…

Les mer

Katekese lørdag 2. desember

Lørdag 2. desember er det katekese i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Familiemesse kl 11:00 og deretter er det lunsj i menighetssalen før katekesen starter. Vi avslutter kl 15:00. Lunsjansvarlig er 6. og 7. klasse – velkommen.

Les mer

Troskurs

Troskurs Høstens oppstart av samtalegruppen om katolsk tro og kristenliv utsettes til 21. september. Kurset er åpent for alle som er interessert i katolsk kristendom og det koster ingenting å være med, men det kreves påmelding til menighetskontoret eller direkte…

Les mer

Foreldremøter

Foreldremøte for førstekommunion: fredag 21. april kl 17:00 Foreldremøte for konfirmasjon: onsdag 19. april kl 17:00 (gjelder kun foreldre til de som skal konfirmeres 28. mai i år)

Les mer

Katekese lørdag 1. april

Første lørdag i april er det katekese i Vår Frue Menighet i Porsgrunn. Det er 3. og 4. klasse som har ansvar for mat/kake til felles lunsj. Konfirmantene får med seg meldingsskjema som må fylles ut og informasjon om foreldremøte…

Les mer

En hilsen ved fastens begynnelse

Fastebudskap fra biskop Bernt I. Eidsvig 2017 Til de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift Det er forunderlig at askeonsdag er den eneste dag i kirkeåret da messebesøket verden over er på høyde med julens og påskens, minst….

Les mer

Juletrefest i Vår Frue Menighet

Katekesens juletrefest Lørdag 7. januar feirer katekesen juletrefest i menighetssalen etter familiemessen kl 11:00. Arrangementet er for barna i katekesen og deres familie. Vi skal synge julesanger og gå rundt juletreet i tillegg til leker og aktiviteter. Det serveres mat…

Les mer

Ungdomsaktiviteter i høstferien

Første halvdel av høstferien (10.-13. oktober) er ungdomslaget vertskap for LAN i menighetssalen i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Arrangementet er åpent for medlemmer av KULIP og ungdommer som deltar i konfirmantundervisningen i menigheten. Mer info finner du på KULIPs…

Les mer