NUK er allerede klare med et velde av aktiviteter planlagt for 2022. Vi i Porsgrunn ønsker å være en gjeng som reiser sammen på leir. Ta kontakt med Katekese Koordinator for mer informasjon. Det er spesielt viktig å merke seg at 2022 er 75årsjubileet til NUK – som blir feiret med en festival i juli – og at det arrangeres en familieleir for første gang på flere år. Det er med andre ord, mer aktivitet å se frem til i 2022!