Messe i Mikaelshulen

Messe i Mikaelshulen

1. juli ble det feiret messe på spansk i Mikaelshulen ved Norsjø i Skien kommune. Pater Jefferson Arrieche fra Venezuela (sommervikar for p. Enrique i St. Olav domkirke i Oslo) feiret messe sammen med fire medlemmer av den spanske gruppen tilhørende St. Olav menighet. De som var med representerte Argentina, Venezuela og Norge. Gruppen gikk fra Omdalsveien gjennom skogen til Mikaelshulen på en helt fantastisk sommerdag.

Mikaelshulen har i sin tid ha vært utstyrt som et kapell og var viet til erkeengelen Mikael.

Om Mikaelshulen

Wikipedia melder at denne Mikaelshulen gjennom tidene har vært mye omtalt. Biskop Eysteins jordebok eller Den røde bok fra omkring 1400 lister opp jordegods som lå til «Kirkja i Mikjálsbergi». En beskrivelse på latin i 1643 kaller den Templum Mirabile, «det forunderlige tempel». Dette henspiller på at kirken skal ha vært vigslet i katolsk tid.

Ved innførselen av reformasjonen og fram til midten av 1800-tallet var kirken et  tilholdssted for dem som tilhørte «gammaltrua». I denne perioden var det dødsstraff for munker og det sies at Fader Sylvester, som var den siste munk i omegnen, døde her og ble begravet innenfor kirkens bakvegg.

I Mikaelshulen holdes det fremdeles katolske messer og den er et viktig valfartssted for pilegrimmer og fastboende i området.

Tekst: https://no.wikipedia.org/wiki/Mikaelshulen og Pål de Vibe. Bilder: Pål de Vibe og Nasjonalbiblioteket.

 

Pilegrimstur til Bø gamle kirke

Bø_gamle_kirke

 

2. pinsedag deltar Vår Frue Menighet på pilegrimsvandring fra Nes kirke i Sauherad til Bø gamle kirke i forbindelse med den årlige pilegrimsvandringen i Midt-Telemark.

De som skal være med må selv sørge for transport, men vi ber om at alle møter ved Vår Frue kirke for felles avreise slik at vi kan fylle bilene i tilfelle noen har ekstra plass til passasjerer.

08:00 Avreise fra Porsgrunn.

09:30 Tidebønn i Nes kirke

09:55-10:15 Omvisning i Nes kirke

10:15-11:15 Vandring (ca 2 km)

10:45-11:15 Tinghaugen

11:25-12:45 Evju bygdetun (ca 1t20m vandring hit)

12:45-13:00 Salg av mat og drikke

13:00 Avreise til Bø kirke

13:30 Katolsk Messe i Bø gamle kirke

14:15 Avreise fra Bø.

Kontaktperson for pilegrimsturen er Ellen Wergeland, tlf 992 34 343.

 

 

«Bø gamle kirke» by Bohuslen – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 no via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%B8_gamle_kirke.jpg#/media/File:B%C3%B8_gamle_kirke.jpg

Nytt innhold på hjemmesiden – Reiser

Etter påske er det blitt lagt til en ny informasjonskategori på hjemmesiden til Vår Frue Kirke: Reiser. Her vil du kunne finne informasjon om pilegrimsreiser som arrangeres i tiden fremover, både dagsturer og lengre turer.

Idag er det lagt ut informasjon om en pilegrimstur til Assisi. Dersom du ønsker å se det foreløpige programmet til denne reisen eller hvor mye det koster, kan du klikke deg inn på menighetens hjemmeside http://www.vaarfrue.com