Menighetsrådsvalg 2018

 

Søndag 10. og 17. juni vil det være mulig å stemme på kandidater til menighetsråd i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Disse to helgene er det messe i alle distriktene (Notodden, Rjukan, Mo, Drangedal og Kragerø) slik at så mange som mulig har anledning til å stemme.

Det er valgkomiteen som gjør arbeidet med å oppsøke eventuelle kandidater og sette sammen valglisten. Stemmeseddelen finner du HER og HER. Husk at begge sidene må fylles ut for at stemmeseddelen er gyldig.

For de som ikke har mulighet til å levere stemmeseddelen på messene de to neste helgene vil det også være mulig å sende seddelen til menighetskontoret med vanlig post eller epost.

Frist for innlevering av stemmeseddel er søndag 17. juni kl 18:00.

Alle henvendelser til valgkomiteen eller spørsmål i forbindelse med valget kan sendes til menighetens epostadresse.

Menighetsrådsvalg 2016

Søndag 5. juni til og med søndag 12. juni har medlemmer av Vår Frue menighet mulighet til å avlegge stemme i forbindelse med menighetsrådsvalget for perioden 2016-2018.

Stemmesedler ligger i våpenhuset og i menighetssalen, men du kan også skrive dem ut herfra:

Stemmeseddelens forside finner du HER
Side to av stemmeseddelen finner du HER

Husk at dersom du skriver ut stemmeseddelen begge sidene være med.

De avlagte stemmene vil bli talt opp om formiddagen onsdag 15. juni og vil bli kunngjort søndag 19. juni etter høymessen kl 11:00.

Nytt menighetsråd i Vår Frue Menighet

Vår Frue Menighet avholdt valg til menighetsråd 15. og 22. juni, og følgende kandidater ble valgt: Teklegergs Teklemariam, Vuong Duy Nguyen, Susanna Welfler, Jørn Roeim og Marlene Pagador Strand.

I tillegg til de valgte medlemmene kommer menighetens tre prester og inntil tre utnevnte medlemmer.

Det nye menighetsrådet konstituerer seg på høstens første møte, onsdag 3. september kl 18:00.

Menighetsrådsvalg

I juni måned skal Vår Frue Menighet velge nytt menighetsråd. Valgkomitéen har funnet frem til 6 gode kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg.

I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529), slik det står i statuttene for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømme.

I høyre spalte på hjemmesiden vil du finne et grønt banner som ser slik ut:

MR valg GRØNN

Klikk på det samme banneret som dette som står i høyre spalte på hjemmesiden og du kan laste ned stemmeseddel.

På stemmeseddelen kan du sette kryss ved inntil 5 kandidater. I tillegg til de 5 som velges av menigheten kan sognepresten utnevne inntil 3 medlemmer. Dertil kommer også menighetens kapellaner og kirkelige assistenter. Rådet vil for kommende periode ha inntil 10 medlemmer.

Stemmeseddel kan leveres søndag 15. og 22. juni og ellers i forbindelse med Messene. Det vil ligge stemmesedler tilgjengelig bak i kirken.

Du kan også sende stemmeseddelen til menighetskontoret. Seddelen må da være postlagt senest lørdag 21. juni.

Du kan i tillegg sende stemmeseddelen på epost. Husk å inkludere begge sidene. Fristen er 22. juni.

Godt valg!