I juni måned skal Vår Frue Menighet velge nytt menighetsråd. Valgkomitéen har funnet frem til 6 gode kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg.

I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529), slik det står i statuttene for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømme.

I høyre spalte på hjemmesiden vil du finne et grønt banner som ser slik ut:

MR valg GRØNN

Klikk på det samme banneret som dette som står i høyre spalte på hjemmesiden og du kan laste ned stemmeseddel.

På stemmeseddelen kan du sette kryss ved inntil 5 kandidater. I tillegg til de 5 som velges av menigheten kan sognepresten utnevne inntil 3 medlemmer. Dertil kommer også menighetens kapellaner og kirkelige assistenter. Rådet vil for kommende periode ha inntil 10 medlemmer.

Stemmeseddel kan leveres søndag 15. og 22. juni og ellers i forbindelse med Messene. Det vil ligge stemmesedler tilgjengelig bak i kirken.

Du kan også sende stemmeseddelen til menighetskontoret. Seddelen må da være postlagt senest lørdag 21. juni.

Du kan i tillegg sende stemmeseddelen på epost. Husk å inkludere begge sidene. Fristen er 22. juni.

Godt valg!