St. Elisabethforeningen er menighetens kvinnegruppe.

St. Elisabethforeningen er en forening for katolske kvinner. Her kan medlemmene gjennom et åndelig, praktisk og sosialt fellesskap arbeide for Vår Frue menighets liv og virke. All aktivitet skal være i henhold til den katolske kirkes lære og har som fundament legfolkets kall til tjeneste for Gud og kirken.

Foreningen har Den Hellige Elisabeth av Ungarn som sin vernehelgen.

St. Elisabethforeningens formål er å samle menighetens kvinner til fellesskap og engasjement i menighetsarbeidet. Foreningen skal være en støtte og hjelp for sognepresten i hans oppgaver.

Foreningen ble dannet i 1922 og er trolig den eldste katolske kvinneforeningen i Norge som har hatt aktivitet siden starten. Iløpet av årene har foreningens økonomiske bidrag til menigheten vært viktig. Innsamling av midler ble tidligere gjort i hovedsak gjennom basarer og utlodning. Idag er det i hovedsak gjennom frivillig tjeneste for menigheten at foreningen er synlig og mange av medlemmene er idag frivillige medarbeidere i Vår Frue Menighet.

Vi møtes hver første onsdag i måneden kl 18:30. De som har anledning til å komme kl 18:00 kan delta på rosenkransbønn i kirken. Deretter samles vi i menighetssalen.

På møtene samles vi om å lage ting sammen. Alle tar med litt mat og en liten gevinst til utlodning. Vi spiser kveldsmat sammen og har lotteri, før vi avslutter med kveldsbønn.

Foreningens inntekter kommer fra kontingenten som i skrivende stund er kr 200,- og utlodninger.

Alle kvinner er velkommen til å bli medlem i St. Elisabethforeningen, men kun registrerte medlemmer i menigheten har stemmerett på årsmøtet. Årsmøte holdes i februar måned.

 

Styret i Elisabethforeningen er:

Ingrid Hamberg, Ingeborg A. Andreassen, Marianne Eriksen, Kristin A. Stensholdt.