Visitas i Vår Frue Menighet

Biskopen besøker Vår Frue menighet

Biskop Bernt I. Eidsvig med følge besøkte menigheten 11. og 12. mars for en omfattende innføring i menighetens liv og aktiviteter for å muliggjøre at biskopens hyrdegjerning i enda større grad kan bidra til menighetens vekst og velvære, slik det heter i retningslinjene for visitas.

Hvite duker og servietter på plass til lunsj for frivillige i Vår Frue Kirke lørdag formiddag.

En visitas skjer omtrent hvert femte år og formålet er å søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Derfor var det naturlig at visitasens høydepunkt var en felles lunsj med menighetens frivillige.

ØV: Sognepresten får hjelp av KULIP v/Theo Welfler til å dekke bord. ØH: Noen medlemmer av menighetsrådet (Fra venstre: Vuong, Fitom, Lunita og Jarek) NV: Biskopen i samtale med Tina og Olav Nguyen fra St. Antonius Kapell i Kragerø. Thomas Fraenkl i forkant. NH: Biskopen ved lektorbordet (Fra venstre: biskopen, Hans Magnus Solli, Thomas Fraenkl, Finn Halvorsen, Ingrid Hamberg og Catherine Nes). Midten: St. Antonius Kapell i Kragerø v/ Tina og Harald Nguyen og KULIP v/ Felix Pham.

Det var menighetsrådet som var vertskap og det var dekket til over seksti frivillige i menighetssalen lørdag formiddag. De forskjellige gruppene bidro med matretter fra sine hjemland og biskopen satte av tid til å snakke med alle som var tilstede.

Fra venstre: Helene M. Engen, p. Mikael (kapellan), Kristin Kvisla (nestleder i menighetsrådet), Joakim Teigen (menighetens prestestudent), Hai-Nam Vy (eiendomsansvarlig i OKB), p. Bharath (biskopens kapellan) og med ryggen til: Vuong (kirkelig assistent).

Det var også satt av tid til individuelle samtaler med medlemmer av menigheten, de ansatte og menighetsrådet mens bispedømmets eiendomsansvarlig, Hai-Nam Vy, hadde befaring av menighetens bygninger sammen med Binh Quang Nguyen (vaktmester) og Jan Helge Larsen (finansrådsmedlem). Om kvelden var det middag med biskopen, hans følge og menighetsrådet i menighetssalen.

Søndag feiret biskopen pontifikalmesse i Vår Frue Kirke før turen gikk tilbake til Oslo. I sin preken uttrykte han sin glede over menighetens ve og vel og under kunngjøringene fikk han en spontan invitasjon til å komme tilbake på besøk.

En hilsen ved fastens begynnelse

Fastebudskap fra biskop Bernt I. Eidsvig 2017


f8bdf420-b449-4b10-ab73-d2f4ec769b92

Til de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

Det er forunderlig at askeonsdag er den eneste dag i kirkeåret da messebesøket verden over er på høyde med julens og påskens, minst. Dette stemmer sinnet til håp, for budskapet i fastetidens førti dager dreier seg om selvbeherskelse, bot, omtanke og gaver til de fattige og nødlidende. Idag er våre kirker fylt av mennesker som med stort alvor lar seg tegne med askekorset; hver enkelt av dem hører formaningen: Vend om og tro på evangeliet!  Hvordan skulle det være mulig uten barmhjertighetens gjerninger?

Spørsmålet om hva vi skal gi avkall på i fastetiden, er stadig aktuelt, og katolikker spør gjerne hverandre om dette: Søtsaker, alkohol, tobakk, sukker i teen … Det er et gyldig spørsmål, men bare hvis vi stiller et spørsmål til: Hvem drar nytte av ditt offer?  Og kanskje enda ett: Hva godt vil du gjøre for andre?

Pave Frans advarer mot en overfladisk fastepraksis og siterer kirkefaderen Johannes Chrysostomos: Ingen dyd kan være stor hvis den ikke blir ledsaget av fordeler for andre. Uansett hvor strengt du faster, om du sover på et hardt gulv, spiser aske, eller frembringer sukk til stadighet. Hvis du ikke gjør noe godt for andre, gjør du ikke noe stort.

For egen regning legger han til: Jeg stoler ikke på veldedighet som ikke koster noe, og ikke gjør vondt. En velgjørende faste fra ting som skader kroppen, f.eks. søtsaker og alkohol, er én ting. En faste som forandrer hjerte og sinnelag, er det Gud vil ha av oss.

Pave Frans uttrykker det samme budskap med en konkretisering: Vi skal bevisst faste mot likegyldighet, vår egen og andres. Dette er vanskeligere enn å gi avkall på et bestemt gode, for det krever engasjement og stor utholdenhet.

Som deres biskop minner jeg dere om fasteofferets betydning og om deres muligheter for å gjøre godt med penger, omsorg og engasjement. Dere har mange anledninger til å gjøre godt. Som vanlig anbefaler jeg dere å se på den nære nød, mennesker dere kan gjøre en forskjell for.

Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon med mottoet: «Rett til mat, rett til utvikling».

Den store nød som hersker i Syd-Sudan, må appellere til vårt engasjement. Materiell hjelp må komme utenfra, nemlig fra oss som har noe å gi.

Jeg ønsker dere en velsignet fastetid.

 

+Bernt I. Eidsvig

Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

Oslo, askeonsdag 2017.

Budskap til de troende

Dere er i mine tanker og bønner

Jeg må med tungt hjerte meddele at Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt i dag, torsdag 26. februar, fant det nødvendig å gjennomføre en ransakelse av bispedømmets lokaler i Akersveien 5. Bakgrunnen for dette er den pågående medlemsregisteringssaken i bispedømmet.

Politiet har i dag foretatt avhør av flere personer tilknyttet Oslo katolske bispedømme, inkludert meg selv. Jeg ønsker å forsikre dere om at vi gjør alt som står i vår makt for å samarbeide med etterforskningen.

Denne saken er en stor belastning for bispedømmets administrasjon og for meg selv – men ikke minst for dere troende, som nå belastes med noe dere ikke har ansvar for. Dette gjør meg ondt. Vit at dere er i mine tanker og bønner i denne vanskelige tid.

Be også for meg.

+Bernt I. Eidsvig
Biskop av Oslo