Foredrag om Salige John Henry Newman

Onsdag 19. oktober kl. 19 i menighetssalen:

DEN SALIGE JOHN HENRY NEWMAN, DET ANNET VATIKANKONSILS FAR

ved Pater Arne Fjeld OP

På 1800-tallet, da begrepet «utvikling» var nytt og spennende, forsøkte store teologer, som John Henry Newman – i Norge mest kjent for salmen Leid milde ljos – å finne kriterier for hva som er en sunn utvikling av kristen lære, og hva som er forfall eller utglidning. Hans tanker om trosinnholdets utvikling og legfolkets rolle i Kirken, har gitt ham hedersnavnet «Det annet Vatikankonsils far».

Roma og kirkekunsten

Katolsk Forum i Porsgrunn

Ingunn K. Solberg holder foredrag i Katolsk Forum i Porsgrunn med tittelen: «ROMA OG KIRKEKUNSTEN»

Dette er en kunsthistorisk «byvandring» i Roma med vekt på de mest sentrale kirkene, deres arkitektur og kunstneriske utsmykning.   Vi starter med tidlig kristen tid og frem til motreformasjonen med pavestaten og barokken som det kunstneriske virkemiddel.

Ingunn K. Solberg har undervist i Kunsthistorie og Historie ved Porsgrunn videregående skole i mange år.  I 2005 startet hun Kunstdryss og har hatt mange foredrag og kurs i kunst- og kulturhistorie både i Porsgrunn, Vestfold og Oslo.

Foredraget holdes onsdag 10. februar kl 19:00 i Vår Frue Kirkes menighetssal i Porsgrunn. Velkommen.