Onsdag 19. oktober kl. 19 i menighetssalen:

DEN SALIGE JOHN HENRY NEWMAN, DET ANNET VATIKANKONSILS FAR

ved Pater Arne Fjeld OP

På 1800-tallet, da begrepet «utvikling» var nytt og spennende, forsøkte store teologer, som John Henry Newman – i Norge mest kjent for salmen Leid milde ljos – å finne kriterier for hva som er en sunn utvikling av kristen lære, og hva som er forfall eller utglidning. Hans tanker om trosinnholdets utvikling og legfolkets rolle i Kirken, har gitt ham hedersnavnet «Det annet Vatikankonsils far».