Utendørs høymesse og velkommen til p. Joseph Luong

Kommende søndag, 30. august, blir søndagens høymesse kl 11:00 feiret utendørs og menigheten ønsker velkommen til vår nye sogneprest p. Joseph Luong.

Dersom du ønsker å delta må du registrer deg med navn og telefonnummer ved oppmøte og vi anbefaler at du tar med deg en campingstol eller sitteunderlag og kanskje også en solparasoll dersom godværet virkelig slår til.

Husk på at dersom du har symptomer på COVID-19, forkjølelse eller influensa ber vi deg om ikke å delta av hensyn til andre troende.

(Messen kl 13:00 utgår)

Utendørs messe søndag 23. august kl 11:00

Messen kommende søndag blir feiret utendørs. Det er meldt godt vær og vi kan være inntil 200 tilstede så lenge alle følger de smittevernregler som gjelder.

Registrering skjer ved oppmøte.

Ta med deg campingstol eller sitteunderlag og gjerne en parasoll/paraply dersom det blir sterk sol.

Det blir kirkekaffe 🙂

Dette er også siste høymesse med p.Ragnar for denne gang. Neste søndag vil den nye sognepresten, p.Joseph være på plass.

(Messen kl 13:00 utgår)

Utendørs messe 16. august kl 11:00

Utendørs messe søndag 16. august kl 11:00

Høymessen i Vår Frue i Porsgrunn kommende søndag blir igjen utendørs. Det betyr at det blir registrering av deltagere ved oppmøte. Ved registrering må du oppgi navn og telefonnummer.
Vi starter med rosenkrans kl 10:30.

Ta med deg teppe/sittunderlag/campingstol og paraply/parasoll for å skjerme mot solen. Det er ikke naturlig skyggeplass til alle.

Når du deltar ved messen ber vi om at du passer på å holde god avstand til alle som ikke er del av din husstand. Dersom du føler deg syk, har feber eller symptomer på forkjølelse ber vi deg om ikke å delta. Har du symptomer ber vi deg kontakte testsenteret i din kommune.

Det blir kirkekaffe etter messen.

(messen kl 13:00 utgår)

Utendørs messe søndag 9. august

Utendørs messe søndag 9. august 2020 kl 11:00
 
Kjære venner, denne søndagen blir høymessen igjen feiret utendørs i hagen. Dette betyr at vi kan være opptil 200 mennesker tilstede så lenge vi er flinke til å ivareta de gjeldende smittevernregler. Det blir også kirkekaffe 🙂
 
Ta med deg campingstol eller sitteunderlag. Du vil måtte registrere deg med navn og telefonnummer ved oppmøte.
 
Vi har også to konfirmanter, Bartek og Kacper, og en av de yngre ministrantene skal motta førstekommunion.
 
Vi starter med rosenkrans kl 10:30. Velkommen!
 
(NB! Dette betyr at det ikke blir noen messe kl 13:00 denne søndagen)

Utendørs messe søndag 12. juli 2020 kl 11:00

Kjære venner, det er meldt godt være så denne søndagen blir høymessen feiret utendørs i hagen. Dette betyr at vi kan være opptil 200 mennesker tilstede så lenge vi er flinke til å ivareta de gjeldende smittevernregler. Det blir også kirkekaffe

Ta med deg campingstol eller sitteunderlag. Du vil måtte registrere deg med navn og telefonnummer ved oppmøte.

Vi starter med rosenkrans kl 10:30. Velkommen!

(Messen kl 13:00 utgår denne søndagen)

Redusert åpningstid ved menighetskontoret

Fra mandag 15. juni vil det være redusert åpningstid ved menighetskontoret pga ferieavvikling. Dersom du ikke får kontakt med oss på telefon bør du sende epost til porsgrunn@katolsk.no, så tar vi kontakt med deg så fort vi har mulighet. Oversikt over menighetens aktiviteter og messer i sommer finner du på http://www.vaarfrue.com/kalender.
 
Because of the summer break the parish office will have reduced opening hours from 15th of June. If you are unable to reach us by phone then please send an email to us at porsgrunn@katolsk.no and we will contact you as soon as we are able. Scheduled Masses and activities can be found at http://www.vaarfrue.com/kalender.

Info om barneleir sør

NUK, Norges unge katolikker, har i en årrekke arrangert barneleir. I år er det intet unntak! Ved å dra på leir får du mulighet til å få nye venner, vokse i troen og felleskapet, og ikke minst få minner som varer resten av livet! Velkommen til Leir!
Når: 21 – 26 Juni
Hvor: Stella Maris, Mandal
Aldersgrense: 8 – 11 år
Pris: 1600,- for NUK-medlemmer (2000,- for ikke medlem)
Mer informasjon på www.nuk.no/aktiviteter –> «NUKs Barneleir Sør 2020»
Ved spørsmål ta kontakt med leirsjef Daniel Khai Nguyen:
948 30 446 – daniel.khai97@gmail.com

Foreløpig ordning for messefeiring (08.05.20)

Myndighetenes gradvise gjenåpning av samfunnet i forbindelse med koronapandemien gjør at det nå er mulig å feire messe med inntil 50 deltagere – så lenge de generelle smittevernreglene som til enhver tid gjelder blir fulgt. Disse reglene fastsettes av myndighetene.

Det vil fortsatt være mulig å se strømming av messer på http://www.katolsk.no, facebook og youtube fra St. Olav domkirke og andre fra inn- og utland, og biskop Bernt I. Eidsvig poengterer at fritaket fra messeplikt gjelder fremdeles.

Siden det er størrelsen på kirkerommet som begrenser antall deltagere, da det må være minst én meters avstand mellom hver deltager/husstand, må ditt ønske om å delta i en messe gjøres gjennom påmelding til oss.

Du kan gi oss beskjed om at du gjerne vil delta på messe
– ved å sende epost til porsgrunn@katolsk.no (anbefales), eller
– ringe menighetskontoret i åpningstiden (tirsdag-torsdag kl 10:00-14:00) på 35 55 07 93.

Frist for påmelding til nærmeste søndag er torsdag kl 12:00. For deltagelse i den polske messen fra og med søndag 17. mai kl 16:00, vennligst ta kontakt direkte med p. Hallvard.

Når du tar kontakt med oss trenger vi å vite
– ditt fulle navn og telefonnummeret vi kan kontakte deg på for å bekrefte, og eventuelt
– antall (husk at du kan bare melde de som bor i din husstand) og deres fulle navn.

Vi vil ta kontakt med deg på telefon torsdag formiddag før den aktuelle messen du får billett til for å bekrefte om du har mulighet til å delta på den aktuelle messen og eventuelt hvor mange i din husstand som også blir med.

Det vil ikke være mulig å delta i messefeiring uten bekreftet påmelding.

Listen over deltagere i hver messe vil bli oppbevart på menighetskontoret kun så lenge en eventuell smittesporing kan være aktuell. Deretter blir den makulert.

Første tilgjengelige messe for påmelding er søndag 17. mai, deretter blir messene lagt ut fortløpende på kalenderen på denne hjemmesiden. Det vil ført opp ekstra messer etter behov. Messer i distriktene er utsatt inntil videre.

De som ikke blir kontaktet for å delta i messene nærmeste søndag vil automatisk være på listen over mulige deltagere ved neste aktuelle messe.

Husk at dersom du smittet eller syk (selv om du har milde symptomer) så har du ikke mulighet til å delta i messen. En smittevernveileder vil være tilgjengelig i våpenhuset.

 

Gradvis gjenåpning av Vår Frue kirke

Gradvis gjenåpning av Vår Frue Kirke

Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer i Norge. Biskop Bernt I. Eidsvig tar sikte på at det mot slutten av denne uken kan feires messer for maksimum 50 troende i de fleste av bispedømmets kirker.

Bispedømmet arbeider nå med en veileder/retningslinjer som skal gi føringer for både liturgiske og praktiske aspekter når det nå igjen åpnes opp for messer. Veilederen er forhåpentlig klar om kort tid.

Så fort vi får veilederen fra bispedømmet vil vi forberede en gradvis gjenåpning av Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Retningslinjer og bestemmelser for gjenåpningen vil kunngjøres her i etterkant av menighetsrådets møte fredag 8. mai.

Kilde: www.katolsk.no

Om påskeplikten

«Kristus kommer til alle som vil motta ham»

I et brev til de troende skriver biskop Bernt I. Eidsvig at for å begrense koronasmitte kan påskeplikten oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september.

Videre nevner han at selv om myndighetene åpner for «arrangementer» med opptil 50 deltagere gjelder bestemmelsen om å holde en avstand på én meter ubetinget, og at bispedømmet arbeider med en veileder for å fastslå hvordan kommunionen kan deles ut på en verdig og samtidig medisinsk forsvarlig måte.

«Mitt håp er at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien endelig er temmet. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet.»

Biskop Bernt avslutter med følgende oppmuntring: «Uansett hvor sterkt vi savner messen og fellesskapet, er det ingen grunn til å fortvile. Kristus kommer til alle som vil motta ham; han hører vår bønn, og kjenner vår nød. Dersom mottagelsen av sakramentet ikke er mulig, så er vår lengsel hellig og vårt savn en velsignelse. Jeg ber Gud velsigne og beskytte dere alle.»

 

Les hele brevet HER.