Vår Frue Kirke i Porsgrunn er en kirke for den Katolske menigheten for størsteparten av det tidligere fylket Telemark. Menigheten ble opprettet allerede i 1889 og er dermed blant de «gamle» menighetene i Oslo katolske bispedømme. Kirken ble bygget i 1899 etter modell av norske middelalderske stavkirker, og var tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. I prosjektet kunne nasjonalromantisk dragestil historisk begrunnes og hva var mer nærliggende enn å ta nettopp utgangspunkt i stavkirkene, som var reist i katolsk tid og som dessuten var aktet på som noe av det mest særmerkte overhodet av norsk middelalderkultur. Det var ca.700 år etter at de opprinnelige stavkirkene ble oppført i Norge at arkitekt Børve igjen klarte å formidle stavkirkenes tradisjonelle form og struktur i prosjektet.

Oppføringen av kirken ble ledet av firmaet Thovsen & Torjussen. Klokkene ble levert av Brødrene. Olsens klokkestøperi. Kirken ble innviet den 8. oktober 1899.

Forhistorie

Menighetens opprinnelse er ganske spesiell. Selv om menigheten også var en strategisk plassert «misjonsstasjon», var den grunnlagt for å imøtekomme et konkret pastoralt behov. Et antall katolske håndtverkerfamilier fra Bøhmen (i det daværende Østerrike-Ungarn) var knyttet til den nystartede Porsgrunns Porselensfabrikk – dette ble grunnstammen i den nye menigheten. I Porsgrunn bodde det en del katolske arbeidere fra Bømen som arbeidet på Porselensfabrikken. Dem ville den apostoliske prefekt for Norge finne en egnet geistlig betjening av. Den 25 juni 1899 kjøpte han en tomt for fremtidig kirke og prestebolig. Et provisorisk kapell ble innredet et annet sted, i katolikken Vauverts hus, og ble innviet den 14. September 1892 etablerte St. Josephsøstrene et hospital i Porsgrunn. Inntil da hadde de bodd i Vauverts gård. Menighetens kapell ble flyttet til hospitalet da det stod ferdig, og ble benedisert den 14. oktober 1894. Byggingen av kirke begynte senere, den 4. januar 1899. Det var den, med tittelen Vår Frue av det Gode Råd, som ble benedisert i oktober 1899.

Kirken flyttes

I 1937 ble kirkebygningen flyttet over veien (Sverresgate), hvor den står i dag. Dette ble utløst av at endringer i gatenettet hadde gitt en uheldig plassering av kirken, og hadde den effekt at det gav mer plass til det mer verdslige «Folkets hus». Kirken ble rullet hel over på skinner, med inventar og det hele, og plassert på sin nye grunnmur, uten at så mye som en lysestake hadde veltet. Her ble kirken gjeninnviet den 10 Oktober 1937.