Vår Frue Kirke

Bli-kjent-tur med KULIP og konfirmantene

KULIP arrangerer bli-kjent-tur for ungdommene i menigheten og opplegget er spesielt tilrettelagt for de som deltar i menighetens konfirmantkatekese. I utgangspunktet er deltagelse obligatorisk for konfirmantene.

Informasjon til helg med KULIP på Heistad speiderhus

Overnatting 10.-11. September

Lørdag:
Oppmøte kl. 11:00
Lunsj kl. 13:00

Diverse leker og aktiviteter til rundt åtte
Kveldsmat eller middag rundt halv ni

Søndag:
Frokost mellom Kl. 10-11
Tur i området fra klokken tolv
Avsluttes kl. 15:30

Dette må du ha med:
Sovepose
Pute
Liggeunderlag
Gode sko
Klær etter vær
For eksempel regntøy og ullsokker

Dette skal du IKKE ha med:
pc eller nettbrett

Beskjeder
Si ifra hvis du har noen allergier
Det blir mulighet for å sove i gapahuk
Husk at dette er et gratis tilbud til deg som skal konfirmeres.

Påmelding gjøres HER

KULIPs fjesbokside finner du HER

Innføring i katolsk tro og kristenliv

En samtalegruppe om katolsk tro og kristenliv

Troskurset er et tilbud til alle (både katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å vite mer om katolsk tro og kristenliv. For de som tar sikte på å bli tatt opp i den katolske kirkes fellesskap danner kurset grunnlaget for forberedelsen til dette. Kurset går over ett kalenderår.

Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro, lære og praksis.

Kurset er gratis og som lærebok brukes kompendiet til katekismen. Denne selges i bokskapet på søndager.

Kurset krever påmelding, så ta kontakt på porsgrunn@katolsk.no eller ring menighetskontoret dersom du ønsker å delta.

Gruppen samles normalt 1. og 3. torsdag i måneden kl 19:00-21:00.

Datoer for høsten 2016: 1. og 15. september, 6. og 20. oktober, 3. og 17. november, 1. og 15. desember.

Katekesen har egen facebookside

I tillegg til de vanlige informasjonskanalene brevpost og hjemmeside har katekesen nå fått sin egen facebookside. Denne vil vi bruke til å gi beskjeder til de forskjellige klassene og det vil være enklere for foreldre/foresatte å komme i kontakt med lærerne.

Facebooksiden er lukket, så du må be om tilgang.

Siden finner du HER.

Katekese

Velkommen til katekese

Første katekesedag er lørdag 20. august og vi starter dagen med familiemesse kl 11:00 som vanlig. Informasjon om katekesen for høsten 2016 er nå oppdatert på hjemmesiden og brev vil bli sendt ut til husstandene iløpet av uke 32.

Messe i Olavskirken ruin i Bamble (Skeidi kirke)

skeidi kirke 2

Messe i Olavskirken ruin

Onsdag 29. juni kl 18:00 feires det katolsk messe i Olavskirken ruin (Skeidi Kirke) ved Bamble kirke (ved E-18). Ruinen er restene etter en stenkirke fra før 1150 – trolig fra 1130 – og var viet til Hellige Olav. Den var trolig Telemarks største stenkirke i eldre tid.

skeidi kirke

Detalj fra Skeidi kirke slik den fremstår idag

Tilknyttet bygningen er det intakt rom som idag kalles «Mariakapellet». Dette er døgnåpent og brukes både av lokale og turister. Kapellet er oppvarmet og lyssatt og åpent for publikum året rundt.

Modell av Olavskirken

I den nye kirkens våpenhus står det en kopi av den opprinnelige Olavskirken. Modellen er også dekorert innvendig, slik at det er mulig å se dekor, alter, døpefont o.l. Åpningstiden i våpenhuset er 14:00-17:00.

skeidi kirke modell

Detalj fra modellen av Skeidi Kirke

Vi ber rosenkrans i forkant av messen.

Ta med deg stol, mat og drikke. Etter messen samles vi utenfor menighetslokalet til kirkekaffe med medbrakt mat og drikke .

Dersom det skulle bli dårlig vær blir Messen feiret i Mariakapellet og kirkekaffen blir flyttet til nærmeste kafé.

Vel møtt!

Menighetsrådsvalg 2016

Image 4

Søndag 5. juni til og med søndag 12. juni har medlemmer av Vår Frue menighet mulighet til å avlegge stemme i forbindelse med menighetsrådsvalget for perioden 2016-2018.

Stemmesedler ligger i våpenhuset og i menighetssalen, men du kan også skrive dem ut herfra:

Stemmeseddelens forside finner du HER
Side to av stemmeseddelen finner du HER

Husk at dersom du skriver ut stemmeseddelen begge sidene være med.

De avlagte stemmene vil bli talt opp om formiddagen onsdag 15. juni og vil bli kunngjort søndag 19. juni etter høymessen kl 11:00.

Førstekommunion 2016

Førstekommunion i Vår Frue Kirke

Årets førstekommunion feires i høymessen søndag 12. juni kl 11:00. Det er øvelse og skriftemål dagen før, lørdag 11. juni, kl 14:00. Det er også mulig for foreldrene å skrifte denne dagen.

På grunn av plassmangel i kirken ber vi folk om å benytte seg av muligheten til å delta i 09:30-messen denne søndagen.

Vår Frue Menighet gratulerer

Vår Frue menighet gratulerer St. Gudmund menighet på Jessheim med kirkevigsel av sognekirken idag, lørdag 4. juni.

Sommeravslutning for katekesen

Lørdag 4. juni samles alle klassene i katekesen til sommeravslutning i Vår Frue Kirke. Vi begynner med messe som vanlig kl 11:00 og deretter er det lek og aktiviteter for store og små. Vi avslutter dagen med rebusløp og utdeling av premier. Hjertelig velkommen.

Sommerleir for barn og ungdom

NUK – Norges Unge Katolikker – arrangerer hvert eneste år en rekke sommerleire for barn, ungdom og unge voksne. Dette er et sosialt og åndelig møtested for katolsk ungdom fra hele landet og anbefales på det sterkeste.

sommerleir 2016

Mange menigheter har egne støtteordninger for å hjelpe familier å sende barna på leir. I Vår Frue Kirke kan du ta snakke med sognepresten om dette. Barne- og ungdomsarbeid er et viktig satsningsområde for menigheten, så ta kontakt.