Vår Frue Kirke

Troskurs

Beklager for at Troskurs på onsdag 16.06.2021 skal flyttes til neste uke på onsdag 23.06.2021. Håper det går fint for alle. Takk.

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD 06.06.21

Inng.: 459 Sion, pris din saliggjører

Kyrie: cfr Frostamesse

Gloria: cfr Frostamesse

Grad.: Frelsens kalk vil jeg løfte

Akklamasjon: 241

Credo: 14

Off.: 782 Lat kvar jordisk skapning teia

Sanctus: cfr FrostamessePater: X

Agnus Dei: cfr Frostamesse

Komm.: Filippinske

Post-komm.: 786 Kristus, som deg selv har givet

Ved tilbedelsen: 454 Tantum ergo sacramentum

Utg.: 582 I Nasaret satt der en jomfru i lønn

KORONAREGLENE GJELDER FRA NÅ TIL 17. juni 2021

Offentlige arrangementer innendørs:

Maksimalt 30 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel:

50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser

For livssynssamlinger gjelder et maksimalt antall på 80 personer

DERFOR har vi minst 30 plass mer for de som ønsker å melde seg til søndagshøymesse kl.11.00.

SEND en sms til 45235885 eller på epost: porsgrunn@katolsk.no

Caritas Norge – Gaza-Innsamling

Kjære medbrødre,

På initiativ av alle biskoper i Det hellige land oppfordrer pave Frans alle katolikker til å slutte opp om bønn for en fredelig utgang på konflikten mellom Israel og Hamas. Hans inderlige håp er at våpenhvilen fører til dialog og varig fred.

Idag koncelebrerer biskopene i Det hellige land pinsevigilien i denne intensjon. Jeg ber dere om å støtte dem med deres bønn og oppfordre de troende til å be sammen med dere.

Caritas og Ridderordenen av Den hellige grav deltar i messen i St. Olav domkirke idag kl. 11.00, og ber i Den hellige fars og biskopenes intensjon.

Vennlig hilsen,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Kan være et bilde av utendørs og tekst som sier 'INNBYGGERNE LIDER Hver gang krigshandlingene Det hellige land blusser opp igjen rammes de uskyldige hardest. Caritas Norge og Den Hellige Gravs Orden oppfordrer deg til forene deg med Oss bonn, og til stotte Kirkens hjelpearbeid Israel og Palestina for å få helsehjelp til de hardest rammede Din hjelp er viktig. + OO4O Vipps: 12135 (merk: Gaza) Gavekonto: 8200.01.93433 (merk: Gaza) Caritas Norge'

En riktig god 17.mai til alle med Guds velsignelse.

Messe for Folket og vårt Fedreland

Kveldsmesse på mandag 17. mai, kl. 18:00.

BARNELEIR SØR 2021

Husk å melde seg til Kristi-Himmelfartsmesse

Torsdag 13.05 er en fri dag og festen for Kristi Himmelfartsdag, derfor alle som ønske seg å være med på dagens messe må melde seg til.

Mai-måned: Bli med på rosenkransmaraton!

Etter ønske fra pave Frans vil mai måned være viet «en bønnemaraton» for å be om slutt på koronapandemien og «om gjenopptakgelse av sosialt og økonomisk liv». Hver dag kl. 18 i mai blir det direktesendt rosenkransbønn fra en av tretti helligdommer i Europa, Afrika, Asia, Amerika og Oseania.

http://www.katolsk.no/nyheter/2021/04/pave-frans-inviterer-til-maria-maraton-i-mai

Brun rosenkrans

Troskurs starter igjen

Troskurs skal starte igjen med kveldsmesse kl. 18.00 på onsdag 19.05.

Alle er hjertelig velkommen!