Vår Frue Kirke

Foredrag om Salige John Henry Newman

Onsdag 19. oktober kl. 19 i menighetssalen:

DEN SALIGE JOHN HENRY NEWMAN, DET ANNET VATIKANKONSILS FAR

ved Pater Arne Fjeld OP

På 1800-tallet, da begrepet «utvikling» var nytt og spennende, forsøkte store teologer, som John Henry Newman – i Norge mest kjent for salmen Leid milde ljos – å finne kriterier for hva som er en sunn utvikling av kristen lære, og hva som er forfall eller utglidning. Hans tanker om trosinnholdets utvikling og legfolkets rolle i Kirken, har gitt ham hedersnavnet «Det annet Vatikankonsils far».

Munkene ved Tinnsjøen

Nrk har laget en flott artikkel om munkene i menigheten. Du finner den HER.

Menighetskontoret er stengt i høstferien

Menighetskontoret i Vår Frue menighet er stengt i uke 41 (høstferien) og alle henvendelser til kontoret denne uken bes gjort på mobiltelefon 948 66 048. Kontoret er åpent til vanlig tid fra tirsdag 18. oktober.

Ungdomsaktiviteter i høstferien

Første halvdel av høstferien (10.-13. oktober) er ungdomslaget vertskap for LAN i menighetssalen i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Arrangementet er åpent for medlemmer av KULIP og ungdommer som deltar i konfirmantundervisningen i menigheten. Mer info finner du på KULIPs fjesbokside HER.

Ekstra messe på polsk

Denne lørdagen (8.oktober) får vi besøk av en polsk prest som feirer messe kl 18:00 i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Velkommen.

Troskurs

Husk troskurs 6. oktober kl 19:00 i menighetssalen ved Vår Frue Kirke.

Fast møtedag er 1. og 3. torsdag i måneden.

TLM – Messefering etter ekstraordinær form

Messefeiring etter ekstraordinær form

Den «gamle» messen på latin feires regelmessig i Vår Frue kirke hver siste fredag i måneden kl 18:00 og første gang etter sommeren er fredag 30. september.

Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen og alle bes ta med noe til felles bord.

Bli-kjent-tur med KULIP og konfirmantene

KULIP arrangerer bli-kjent-tur for ungdommene i menigheten og opplegget er spesielt tilrettelagt for de som deltar i menighetens konfirmantkatekese. I utgangspunktet er deltagelse obligatorisk for konfirmantene.

Informasjon til helg med KULIP på Heistad speiderhus

Overnatting 10.-11. September

Lørdag:
Oppmøte kl. 11:00
Lunsj kl. 13:00

Diverse leker og aktiviteter til rundt åtte
Kveldsmat eller middag rundt halv ni

Søndag:
Frokost mellom Kl. 10-11
Tur i området fra klokken tolv
Avsluttes kl. 15:30

Dette må du ha med:
Sovepose
Pute
Liggeunderlag
Gode sko
Klær etter vær
For eksempel regntøy og ullsokker

Dette skal du IKKE ha med:
pc eller nettbrett

Beskjeder
Si ifra hvis du har noen allergier
Det blir mulighet for å sove i gapahuk
Husk at dette er et gratis tilbud til deg som skal konfirmeres.

Påmelding gjøres HER

KULIPs fjesbokside finner du HER

Innføring i katolsk tro og kristenliv

En samtalegruppe om katolsk tro og kristenliv

Troskurset er et tilbud til alle (både katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å vite mer om katolsk tro og kristenliv. For de som tar sikte på å bli tatt opp i den katolske kirkes fellesskap danner kurset grunnlaget for forberedelsen til dette. Kurset går over ett kalenderår.

Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro, lære og praksis.

Kurset er gratis og som lærebok brukes kompendiet til katekismen. Denne selges i bokskapet på søndager.

Kurset krever påmelding, så ta kontakt på porsgrunn@katolsk.no eller ring menighetskontoret dersom du ønsker å delta.

Gruppen samles normalt 1. og 3. torsdag i måneden kl 19:00-21:00.

Datoer for høsten 2016: 1. og 15. september, 6. og 20. oktober, 3. og 17. november, 1. og 15. desember.

Katekesen har egen facebookside

I tillegg til de vanlige informasjonskanalene brevpost og hjemmeside har katekesen nå fått sin egen facebookside. Denne vil vi bruke til å gi beskjeder til de forskjellige klassene og det vil være enklere for foreldre/foresatte å komme i kontakt med lærerne.

Facebooksiden er lukket, så du må be om tilgang.

Siden finner du HER.