Fredagsbrev uke 32 Maria – ut til verden

Førstkommende mandag, den 15. august, feirer hele katolsk kirke Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen, men i menigheten vår feirer vi en dag før på kommende søndag. En viktig feiring, ikke minst for oss – som tilhører Vår Frue menighet! Ved å ta Jomfru Maria inn i sin herlighet, har Vårherre dessuten innfridd det løfte han ga Maria og viser dermed at han akter å innfri sitt løfte til alle troende om et evig liv i Guds himmel. Jomfru Maria er alle troendes representant. Det er henne vi henvender oss til med våre ønsker om forbønn.

Vi viser Marias nærvær på så mange måter. I mange år har vi eksempelvis hatt en egen statue av Maria i menighetens hage. Den selvsamme hagen er for tiden i stor forandring. Fukt og tilsig av vann har lenge vært et problem både i grunnen under kirken og under menighetens øvrige bygg. Takket være innsats og støtte både fra bispedømmet og vår egen menighet er vi nå i ferd med å sikre hele tomten, med ny drenering.

Og i den forbindelse har vi også tenkt å styrke Marias nærvær i menighetens hage. Vi har etablert en komite som utvikler planer om et Maria-tabernakel. Fra Bibelen vet vi at et tabernakel var betegnelsen på israelittenes hellige telt. Deres flyttbare tempel. Takhimmelen over alteret i våre kirker kalles også tabernakel, og nå skal vi bygge et tabernakel over vårt utendørs Maria-alter. Det skal holdes i samme dragestil som vår kirke. Vi ønsker å skape et sted i friluft, midt i Porsgrunn, som er tilgjengelig for alle, og som kan gi rom for kontemplasjon. Et sted for stillhet, for bønn og refleksjon, midt i et travelt bysentrum.

Fortsatt er vi et stykke unna realisering av planene. Vi er avhengige både av forbønn og støtte. Ikke minst økonomisk. Jeg ber derfor alle som leser dette brevet om all form for støtte: Spre nyheten til venner og medtroende, gå i forbønn og bli gjerne med på dugnaden, både praktisk og økonomisk. Dette er et viktig felles løft for menigheten – et løft som ikke bare menigheten vil nyte godt av. Tanken er at Maria-tabernakelet skal nå ut over gjerdet til menighetens nydrenerte tomt.  Ut til hele byen, ut til hele fylket.

Slik Herrens nåde når ut til oss alle. Med Jomfru Maria som vår første, og største, representant.

God helg!

                                                                                                                                                             Hilsen p. Joseph

AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN LØRDAG 9. JULI

VELKOMMMEN TIL SKIEN FRITIDSPARK LØRDAG 9. JULI

I morgen har vi organisert Eid markering. Det blir fullt hus og mange aktiviteter for hele familien; hoppeslott, fotballbowling, badminton, innebandy, kanonball, sekkeløp, dart og mye mer. Det tilbys is, vafler og mye god mat fra ulike boder. Alt utenom maten er helt gratis. Bruk gjerne sommerferien til å bygge broer og stifte nye bekjentskaper.

Program: https://stlgrenland.no/filad

Velkommen!

Med vennlig hilsen

E. Vidar Top

Styreleder STL Grenland

Fredagsbrev uke 26: Sommer. I fred.

Tiden flyr, vi har allerede nådd halvveis gjennom 2022. I dag skriver vi første juli, sommerheten brer seg over hele vårt sogn.
Grenland er i ferd med å ta fri.

Men Kirken tar aldri fri. Dens oppdrag er å spre budskapet om frelsen gjennom Kristus. “Ingen kirke uten misjon, og ingen misjon uten kirke”.

Kommende søndagstekst forteller om Jesus, som sender 72 utvalgte disipler foran seg. To og to, til hver eneste by, og hvert eneste sted han ville besøke. Metaforen er klar: På Jesu tid kjente man til ca 70 ulike folkeslag. Det var hele verden som skulle nås.

Fordi: Uten kirke, ingen misjon. Men også: En kirke uten misjon er ingen kirke. Det ligger implisitt i Kirkens vesen å misjonere, noe som stadig blir påpekt, ikke minst av det annet Vatikankonsil. Ja, det finnes innbakt i selve terminologien. Begrepet messe kommer som kjent fra missio – som betyr utsendelse.
Vi samles til messe, til utsendelse.

De urkristnes verden var uten Gud – en verden uten Gud er i følge Paulus en verden uten håp.

Sekularisering – det å være fremmed for det guddommelige i livet – er noe vi kan kjenne oss igjen i, sommeren 2022. Det er trist, fordi det medfører fornektelse av en lengsel vi troende kjenner på, en lengsel som beriker og gir mening.  Det er dette oppdraget Jesus gir oss: Å hjelpe våre medmennesker til å åpne seg for troen, og troens lengsel.

Dette er ikke en lengsel basert på fravær, eller frykt. Det er en lengsel basert på fred, og med tilhørighet hos Gud som mål. Jesus sier det så enkelt:
Dere skal komme med fred.
“Kristi fred” sier vi idet vi gir hverandre fredshilsen under messen.

Det er formidlingen av denne troens fred som er selve vårt oppdrag: Å bringe fred til menneskene, å legge ting til rette for at den hellige Ånd, som bor i menneskene, kan føre oss til troen. Slik at vi kan samles i én stor familie, slik at vi kan skape én verden hvor det hersker rettferdighet, godhet, omsorg og – fred.

I ufredstider som disse er dette det viktige: I alle sammenhenger å hilse hverandre med, og i, fred.

Vi møtes i messer i løpet av disse sommerukene, og her i menighetsbrevet neste gang den 12. august.

God sommer. Med – og i – fred.

Hilsen p. Joseph

Pater Joseph med 55 pilegrimer til Lourdes

55 vietnamesisk-språklige norske katolikker fra hele Sør-Norge – under pater Josephs ledelse – tilbragte i slutten av juni ni dager i Frankrike, med Lourdes som det viktigste reisemål, og med retretter og kontemplasjon som viktige innslag under reisen.

Pater Joseph arrangerer årlige pilegrimsreiser til viktige mål i katolsk trosliv. I år Lourdes. Underveis ble det tid til besøk i andre viktige kirkebygg og pilegrimsmål som Bernadettes gravsted. I tillegg besøkte gruppen et retrett-senter, viet alle katolske sognepresters skytshelgen, Den hellige Johannes Maria Vianney.  
I tillegg var Paris, Lyon, Nice og filmbyen Cannes hyggelige stopp underveis.

Pater Joseph – ytterst til høyre – i spissen for norske pilegrimer, deriblant flere fra vår menighet, under prosesjonen i Lourdes.

Lourdes var opprinnelig en liten handelsby ved foten av Pyreneene. Borgen som stiger opp fra sentrum av byen, var lenge det eneste viktige. Men etter at Den hellige Bernadette i 1858 hadde et syn Jomfru Maria, har Lourdes blitt forvanlet til et viktig pilegrimsmål.  
I dag har byen under 16 000 innbyggere, men tar imot omkring 5 millioner pilegrimer og turister hvert år. Lourdes er den byen i Frankrike med flest hoteller etter Paris, med nærmere 300 overnattingssteder.

Og pater Joseph lover flere reiser mot pilegrimsmål. Nå planlegger han dessuten en reise til Israel, primært for medlemmer av vårt sogn – tilknyttet Vår Frue Kirke i Porsgrunn.

Vi kommer tilbaker med mer informasjon!

Leir er levende kirke

Det skjer hvert eneste år: Barn fra Vår Frue menighet deltar på ett eller flere av Norges Unge Katolikkers (NUK) aktivitetstilbud.

Tre av fem deltakere fra Vår Frue Kirke ved ankomst på NUKs barneleir, 19. juni i år.

En leir, f.eks. på vårt eget sted – Mariaholm – er typisk: Med fokus på et levende fellesskap ser vi unge mennesker finne sin plass i flokken og utfolde seg. Først forsiktig, snart med hele seg. Og vi ser hvordan liturgien blir en naturlig del av det hele, der lek, vennskap og tro inngår som deler av en ukes opplevelse. Leir er levende kirke!

Fem deltakere fra Vår Frue

I år deltok fem unge fra Vår Frue på NUKs Barneleir Østlandet – på Mariaholm. NUK sørger for at vi alle kan følge de unge, ved å legge ut korte snutter på Instagram (krever at du har BrukerID og passord). Tjenesten pleier å omfatte hver eneste leir i NUKs regi.

Ungdommene – og det er mange av dem – har det gøy sammen.

Vil du delta?

Har du et ønske om selv å delta på leir, eller om å se dine egne barn – eller barnebarn – som deltakere, kan du ta kontakt med Katekese-koordinator ved Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Det er mye spennende i vente, ikke minst Verdens Ungdomsdag i 2023 Portugals hovedstad Lisboa.

Men her, som så ofte ellers: Først til mølla …. Og det er ikke ubegrenset antall plasser!

Førstekommunion i Vår Frue Kirke

Lørdag 18. juni er en stor dag for åtte unge katolikker i Vår Frue menighet.

Denne dagen mottar de åtte barna den hellige Kommunionen for første gang, etter å ha gjennomgått ett års undervisning under Christian Aannings ledelse.

Dette er den første ordinære førstekommunion i vår menighet etter pandemien. En årlig begivenhet som også representerer et høydepunkt i barnas trosliv.

Som vanlig er en rekke nasjoner representert, og fredagen før den store dagen var det en gruppe meget oppmerksomme unge mennesker som fikk de siste råd og vink av Christian Aaning og p. Joseph.

P. Joseph (foran alteret) viser hvordan de unge skal delta under fredagens «generalprøve». Læreren, Christian Aanning, ytterst til venstre, trer støttende til under forberedelsene i det vakre kirkerommet.

-Vi håper og tror at denne første kommunionen vil lede dem videre på troens vei, og dermed også gi dem anledning til å delta fullverdig i Den hellige messe, sier p. Joseph i sin hilsen.

-Samtidig vil vi ønske barna velkommen i menigheten og lykkønske både dem og foreldrene med lørdagens begivenhet og fremtiden som aktivt troende, avslutter p. Joseph.

Fredagsbrev, uke 24: Det dypeste mysterium

Kommende søndag skal vi i Vår Frue Kirke – sammen med en hel verden, feire det som på norsk kalles Kristi Legemsfest – eller Festen for Kristi Legeme – Corpus Christi – og Blod.

Forvandlingen og Kommunionen – i katolsk liturgi kalt Eukaristien – er det dypeste mysterium vi opplever her i verden. Vi har alle opplevd forsøk på å “ufarliggjøre” dette mysteriet, ved å møte påstander om at Nattverden, eller Kommunionen, må ses på som en symbolsk minneshandling.

Men dette er mye, mye mer enn en minneshandling. Jesus sier det selv, helt tydelig, i Johannesevangeliet, sjette kapittel, versene 56 og 57:

Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. 

Vi lærer at Kristus, ved å bli menneske, medvirker til at det uendelige inntrer i det endelige, det guddommelige i det menneskelige. Det er dette som skjer under hver eneste messe, under forvandlingen og den påfølgende delingen av brød og vin, legeme og blod, i en handling som først og fremst understreker fellesskapcommunion. Eukaristien er føde for vår tro, på samme måte som mat gir næring til vårt legeme.

Kristus – Sønnen – gir av seg selv, og lar oss alle få del i hans frelse. Dette er kjernen i helgens fest, Kristi Legemsfest: Vi feirer troens fellesskap og budskapet om frelse, gjennom at vi får ta del i Kristi legeme og blod, og dermed bli en del av ham.

Denne helgen gleder vi oss til å ønske åtte nye, unge mennesker velkommen inn i Troens fellesskap. Åtte barn i vår menighet deler kommunionen for første gang i sine unge liv. Måtte det bli 8 lange og gode liv, i Kirkens og Troens fellesskap.

Kommende mandag drar jeg på min årlige pilegrimsferd. I år til Lourdes. Sammen med drøyt 50 norrsk-vietnamesiske brødre og søstre i Troen, er dette en årlig retrett som både lar oss oppleve hellige steder, og et Troens sosiale og religiøse fellesskap. En drøy uke senere er jeg tilbake i Prosgrunn, og skal legge nye planer for nye pilegrimsreiser. Kanskje kan vi få til en tur for trosbødre og -søsken her i Porsgrunn?

Søndag 26. juni vikarierer p. Oddvar Moi her i sognekirken. Jeg er tilbake fra Lourdes i annen halvdel av uke 26, også med nytt fredagsbrev etter én ukes opphold.

Måtte vi alle, i mellomtiden, finne glede i St. Hans, og årets lyseste og lengste dager!

Hilsen p. Joseph

Nytt leirtilbud fra NUK

Norges Unge Katolikker – NUK – står bak et nytt tilbud: Familieleir.

Leirstedet Mariaholm ligger i en skråning ned mot Øyeren med særdeles sjarmerende omgivelser. Det er fint tur-terreng, og om sommeren er det gode bademuligheter.

14-17 juli åpner Mariaholm dørene for sommerleir spesielt myntet på katolske familier med sommeraktiviteter for både store og små.

Tanken er blant annet at foreldre skal bli kjent med andre katolske familier og bygge relasjoner samtidig som barna vil få en minnerik leiropplevelse. Det blir utflukt til Hovin kirke – et vernet kulturminne fra 1620 og den dag i dag fortsatt sognekirke for Den norske kirke. Pluss utflukt til Hallerud badeplass med flott sandstrand, ved Lyseren i Spydeberg.

Og, håper arrangørene – en flott anledning til å bli bedre kjent med nye venner – i alle aldre!

Påmelding