Dersom barnet ikke er døpt i Vår Frue menighet i Porsgrunn, må det leveres en kopi av dåpsattesten til katekesekoordinator på e-post før oppstart. (En dåpsattest blir laget i menigheten der barnet er døpt). Det gjelder ikke dem som har levert tidligere i forbindelse med katekesen.

Frist for påmelding til Eukaristi Sakrament (Førstekommunion) hvert år er 1.Oktober.

Frist for påmelding til Fermingens Sakrament (Konfirmasjon) hvert år er 1.Oktober.

Oppmøte i Prestegården Olavsgate 19, 3922 Porsgrunn.

Husk å medbringe:

  • Skrivesaker
  • Matpakke og Drikkeflaske
  • Riktig klær til riktig årstid