Vår Frue Kirke

Arkiv


St. Antonius kapell i Kragerø

Idag feirer Kirken minnedag for den hellige Antonius av Padua som kapellet i Kragerø er dedikert til. Vår Frue menighet gratulerer alle troende som sogner til kapellet og spesielt til Olav og Tina som har viet en del av sitt…

Les mer