Oversatt fra Wikipedia

Vår Frue av Gode Råd (Latin: Mater boni concilii) er en av titlene gitt til den Hellige Jomfru Maria etter et mirakuløst bilde som idag finnes i den augustinske 1300-tallskirken ved Genazzano, nær Roma. Bildet er en 40x45cm freske gjort på et underlag ikke tykkere enn et eggeskall. Iløpet av århundreder vokste devosjonen til Vår Frue av det Gode Råd blandt helgener og paver til en slik grad at tittelen ble lagt til i det Lauretanske litani og devosjonen spredte seg over hele verden, så langt som til Brasil. Festdagen er 26. april.

I det femte århundre, under pave Sixtus III, hadde byen Genazzano (omtrent 48 km syd for Roma) donert en stor del av sin inntekt til den romerske basilika som idag er kjent under navnet Santa Maria Maggiore. Som takk ble en kirke bygget i Genazzano og underlagt Augustinerne i 1356.

I henhold til tradisjonen hendte det i 1467 under feiringen av festen for den Hellige Markus at folkene i byen plutselig kunne høre «nydelig musikk». Det ble sagt at en sky senket seg og tildekket en hittil uferdig vegg i sognekirken. Synlig for hele befolkningen løste skyen seg opp og en nydelig freske, ikke tykkere enn et visittkort, med bilde av Jomfru Maria og Jesusbarnet kom til syne. Det var mange som trodde at bildet at forflyttet seg på mirakuløst vis fra en kirke i Scutari, Albania.

Det var dette hellige bildes renommé som gjorde at pave Urban VIII reiste som pilegrim dit i 1630 og påkalte Himmeldronningens beskyttelse. Det samme gjorde pave Pius IX i 1864. Pave Innocent XI bekronet bildet 17. november 1682. Blandt hennes mer kjente efterfølgere finner vi St. Aloysius Gonzaga, St. Alphonsus Liguori, St. Johannes Bosco og Stephen Bellesini.
I 1753 grunnla pave Benedict XIV det Fromme Selskap av Vår Frue av Gode Råd. Pave Leo XIII, som selv var medlem av dette fellesskapet, var mer enn noen annen pave sterkt knyttet til denne devosjonen. Det hvite skapular (Vår frue av Gode Råds Skapular) ble presentert for pave Leo XIII av Augustinerne. I desember 1893 ble skapularet godkjent og gitt løfter om avlat. Den samme pave la til «Moder av Gode Råd» i det Lauretanske litani den 22. april 1903. I 1939 la pave Pius XII sitt pontifikat under Vår Frue av Gode Råds moderlige omsorg og skrev en bønn til henne.
En mer grundig artikkel finner du her.