Troskurs


En samtalegruppe om katolsk tro og kristenliv

Troskurset er et tilbud til alle (både katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å vite mer om katolsk tro og kristenliv. For de som tar sikte på å bli tatt opp i den katolske kirkes fellesskap danner kurset grunnlaget for forberedelsen til dette. Kurset starter i september og avsluttes i påsketiden.

Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro, lære og praksis.

Kurset er gratis og som lærebok brukes kompendiet til katekismen. Denne selges i bokskapet på søndager.

Kurset krever påmelding, så ta kontakt med presten på porsgrunn@katolsk.no eller ring menighetskontoret dersom du ønsker å delta.

Gruppen samles normalt 2. og 4. torsdag i måneden kl 19:00-21:00.

Datoer for høsten 2018: 27. september, 11. og 25. oktober, 8. og 22. november, 13. desember.

 

%d bloggere like this: