Digital katekese er et supplement og ikke en erstatning for fysisk Katekese i regi Vår Frue Menighet i Porsgrunn. Men vi anbefaler alle foreldre og familier sammen å se disse videoene som Kirken har gitt ut. Sitt sammen, still spørsmål å drøft de ulike teamene sammen med deres barn og Ungdommer i hjemmene.

Katolske kirke har gitt samle serier tilpasset både barn og voksene.

Tegnefilmer for Barn

Tegnefilmer for barn er nå tilgjengelig. MATERIALE FOR BARN som nå er kommet, helt nye er flotte danske tegnefilmer for førstekommunion som nå har fått norsk tale. Temaene er: “1-Du er noe helt spesielt, 2-Det er så mye vi ikke kan se, 3-Skaperverket, 4-Det er ingen som Jesus, 5-Jesus er verdens lys, 6-Gud finner oss, 7-Den største gaven.

Konfirmant Katekese

Katekese på nett ble gitt ut under pandemien Covid-19 da det ikke var mulig å møtes fysisk. Vi anbefaler alle å se disse seriene.

Velkommen til Katekese på nett

Katekese på nett ble gitt ut under pandemien Covid-19 da det ikke var mulig å møtes fysisk. Vi anbefaler alle å se disse seriene.