Den eritreiske gruppen i Vår Frue menighet ble startet i begynnelsen av 2014.

 

Gruppen har følgende aktiviteter i menigheten:

– Ansvar for kirkekaffe hver 2. søndag i måneden

– Synger i Messen hver 4. søndag i måneden

– Samles til bønn etter høymessen hver 1. søndag i måneden (i Kirken)

 

ERITREISK MESSE: se kalenderen

 

Leder for eritreisk gruppe:
Fitom Michael
mobil: 450 47 084
E-post: fitichesco@yahoo.com