Vår Frue Kirke

Arkiv


p. Dawid Banas forlater Vår Frue Menighet

Biskopen kunngjorde den 9. januar følgende to forflytninger med virkning fra 1. februar som angår menigheten. Kunngjøringen kan du lese her. Kapellan Dawid Banas, som har vært hos oss i 50% stilling og som i tillegg har hatt sjelesorgansvaret for…

Les mer