Biskopen kunngjorde den 9. januar følgende to forflytninger med virkning fra 1. februar som angår menigheten. Kunngjøringen kan du lese her.

Kapellan Dawid Banas, som har vært hos oss i 50% stilling og som i tillegg har hatt sjelesorgansvaret for polske katolikker i Larvik, Sandefjord og Tønsberg, forlater nå menigheten og flytter til Lillehammer hvor han skal være midlertidig sogneadministrator fra 1. februar.

Pater Dawid vil bli savnet i vår menighet, ikke minst p.g.a. hans gode humør og velvilje. Vi ønsker ham alt godt i sin nye tjeneste.

Vår nye midlertidige kapellan heter p. Oskaras Petras Volskis. Han er fra litauen og avslutter sitt engasjement i St. Svithun Kirke i Stavanger. Han skal være kapellan i Vår Frue i 50% stilling og i tillegg ha ansvar for litauisk sjelesorg. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til oss.

Begge forflytningene er midlertidige og gjelder for tidsrommet 1. februar til 1. september 2015.