Lørdag 24. januar kl 16:00 kommer Alexander Golding fra CARITAS Norge til Vår Frue Menighet for å snakke om karitativt arbeid på lokalt plan. Dette møtet skjer i anledning at det fra nyttår av er startet et lokalt infosenter i menighetens regi. I første omgang er det polsk og engelsktalende som kan få hjelp ved kontoret som er åpent annenhver onsdag, men vi håper at det kommer andre språkgrupper på plass etterhvert.

I tillegg til infosenter gis det også gratis undervisning i norsk (se kalenderen for mer informasjon) og besøkstjeneste er i oppstart.

Dersom du er interessert i å få vite mer om CARITAS Norge eller er interessert i å gi noen timer av din tid til karitativt arbeide i din menighet er du hjertelig velkommen til informasjonsmøtet denne lørdagen kl 16:00.