Vår Frue Kirke

Arkiv


Askeonsdag og palmegrener

Onsdag 18. februar, askeonsdag, feirer kirken begynnelsen på fastetiden med utdeling av askekors. Asken som brukes i messen er laget av innsamlede palmegrener fra fjorårets palmesøndag som mange har oppbevart i sine hjem. Derfor vil det bak i kirken ligge…

Les mer