Onsdag 18. februar, askeonsdag, feirer kirken begynnelsen på fastetiden med utdeling av askekors. Asken som brukes i messen er laget av innsamlede palmegrener fra fjorårets palmesøndag som mange har oppbevart i sine hjem. Derfor vil det bak i kirken ligge en kurv som dere kan legge de gamle grenene i.

Askeonsdag er en dag som markeres med faste og abstinens. Det betyr at alle mellom 18 og 60 år er forpliktet til tydelig redusere det man spiser denne dagen og ifølge Den nordiske bispekonferansen at man gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse.

I Vår Frue Kirke feires det to messer denne dagen: kl 11:00 og kl 18:00. På formiddagstreffet etter messen kl 11:00 blir det ingen matservering.