Messe fredag 29.09 kl 18:00

Denne fredagen er feires messen i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Messen er på latin og det er den hellige erkeengel Mikael som feires denne dagen. Hvis du vil lese mer om den gamle messen, kan du se HER – første de av et intervju med p. Ole Martin Stamnestrø.

Messen feires i den tradisjonelle form hver siste fredag i måneden og det serveres kirkekaffe i menighetssalen etterpå. Hjertelig velkommen.

Missa Cantata i Vår Frue Kirke

Kommende fredag, den  27. juniTLM kl 18:00, feires det Messe i den ekstraordinære form i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Menigheten har lang tradisjon med feiring av denne eldre formen og dette er et månedlig tilbud som kunngjøres på menighetens aktivitetskalender. Dette blir den siste Mess i den ekstraordinære form før høsten.

Dagens Messe er Jesu Hjertefest (Fredag etter 2. søndag etter Pinse) og den feires som en Missa Cantata, det vil si at den er en sunget Messe, men uten diakon og subdiakon. Vi synger Missa de Angelis (#8 i Lov Herren) og dagens tekster er fra side 596 i den gamle messeboken.

Celebrant er p. Frode Eikenes, sogneprest i St. Ansgar kirke i Kristiansand (og tidligere sogneprest i Vår Frue Menighet).

Etter Messen er det kirkekaffe i menighetssalen. Hjertelig velkommen.

This Friday, the 27th for June at 18:00, the Holy Mass in its extraordinary form will be celebrated at Our Lady’s Church in Porsgrunn. This parish has a long standing tradition in celebrating this older form and it is a monthly venue announced on the calendar of the website. This will be the last Mass in the extraordinary form until after summer.

The Mass celebrated is the Feast of the Sacred Heart of Jesus (Friday after 2. Sunday after Pentecost) and it will be celebrated as a Missa Cantata, i.e. a sung Mass without a deacon or subdeacon.

The priest celebrant is father Frode Eikenes, parish priest of St. Ansgar in Kristiansand (and former parish priest of Our Lady’s in Porsgrunn).

After the Mass coffee will be served in the parish hall. Welcome.