Vår Frue Kirke

Arkiv


Askeonsdagsmesser 2019

I Vår Frue menighet feires det to messer denne askeonsdagen: kl 11:00 (på norsk), og kl 18:00 (på engelsk). Velkommen.

Les mer

Askeonsdag

Askeonsdag 1. mars Onsdag 1. mars starter den 40 dager lange forberedelsen til påske. I Vår Frue Kirke i Porsgrunn feires det denne dagen tre messer: 11:00  Askeonsdagsmesse på norsk 16:00  Askeonsdagsmesse på polsk 18:00  Askeonsdagsmesse på norsk    

Les mer

Askeonsdag og palmegrener

Onsdag 18. februar, askeonsdag, feirer kirken begynnelsen på fastetiden med utdeling av askekors. Asken som brukes i messen er laget av innsamlede palmegrener fra fjorårets palmesøndag som mange har oppbevart i sine hjem. Derfor vil det bak i kirken ligge…

Les mer