Menighetsråd (september 2021-23):
Sogneprest:Pater.Joseph Lam Cong Luong
Leder:Camilla Sørensen
Sekretær::Ingrid Hamberg
Medlemmer:Ivar Sundberg
Luneta Rise
Bent Jarinn
Fitom Michael
Jarek Psyiewier
Duc Van Nguyen