Katekese

Velkommen til katekese

Første katekesedag er lørdag 20. august og vi starter dagen med familiemesse kl 11:00 som vanlig. Informasjon om katekesen for høsten 2016 er nå oppdatert på hjemmesiden og brev vil bli sendt ut til husstandene iløpet av uke 32.

Førstekommunion 2016

Førstekommunion i Vår Frue Kirke

Årets førstekommunion feires i høymessen søndag 12. juni kl 11:00. Det er øvelse og skriftemål dagen før, lørdag 11. juni, kl 14:00. Det er også mulig for foreldrene å skrifte denne dagen.

På grunn av plassmangel i kirken ber vi folk om å benytte seg av muligheten til å delta i 09:30-messen denne søndagen.

Katekesen høsten 2015

Nå er informasjon om høstens katekese oppdatert og lagt ut på hjemmesiden på http://www.vaarfrue.com/katekese. Her finner du oversikt over høstens katekesedager, dato for konfirmanthelg og masse praktisk informasjon. Samme informasjon blir også sendt i posten om kort tid.

Husk at første katekesedag er lørdag 22. august – for alle klasser. Denne dagen er det også foreldremøte i forbindelse med konfirmantundervisningen kl 15:00.

Festen for Kristi Legeme og Blod

Denne søndagen feirer Kirken Kristi Legeme og Blods fest. I vår Frue Kirke har vi morgenmesse kl 09:30 og høymesse med førstekommunion og prosesjon kl 11:00. Etter Messen er det mottagelse i menighetssalen for førstekommunionsbarna og deres familie.

På grunn av førstekommunionsfeiringen er det ingen Messe kl 13:00 denne søndagen.