Denne søndagen feirer Kirken Kristi Legeme og Blods fest. I vår Frue Kirke har vi morgenmesse kl 09:30 og høymesse med førstekommunion og prosesjon kl 11:00. Etter Messen er det mottagelse i menighetssalen for førstekommunionsbarna og deres familie.

På grunn av førstekommunionsfeiringen er det ingen Messe kl 13:00 denne søndagen.