ferming 2015Bildene fra konfirmasjonsmessen er nå tilgjengelig på menighetskontoret. Alle konfirmantene kan hente sitt sett med bilder, et eksemplar av YouCat og attest. På bildet over ser dere biskopen, prester og ministranter, kateketen og de 20 konfirmantene som ble konfirmert i pontifikalmessen 14. mai 2015.

Neste års konfirmasjon skjer søndag 29. mai kl 11:00.