Utnevnelser i Oslo Katolske Bispedømme

P. Michael reiser fra Porsgrunn

Biskop Bernt Eidsvig offentliggjorde den 7. desember 2017 at p. Michael Nguyen Duy Duong fra 18. desember 2017 løses fra stillingen som kapellan i Vår Frue menighet i Porsgrunn, og samme dato utnevnes til kapellan hos St. Birgittasøstrene i Tiller, Trondheim stift.

Søndag 17. desember – 3. søndag i advent – blir siste messe sammen med p. Michael og menighetsrådet ønsker å markere dette under kirkekaffen etter høymessen. Alle er hjertelig velkommen.

P. Michael feirer fromessen denne søndagen, så det vil også være mulig å treffe ham da.

p. Dawid Banas forlater Vår Frue Menighet

Biskopen kunngjorde den 9. januar følgende to forflytninger med virkning fra 1. februar som angår menigheten. Kunngjøringen kan du lese her.

Kapellan Dawid Banas, som har vært hos oss i 50% stilling og som i tillegg har hatt sjelesorgansvaret for polske katolikker i Larvik, Sandefjord og Tønsberg, forlater nå menigheten og flytter til Lillehammer hvor han skal være midlertidig sogneadministrator fra 1. februar.

Pater Dawid vil bli savnet i vår menighet, ikke minst p.g.a. hans gode humør og velvilje. Vi ønsker ham alt godt i sin nye tjeneste.

Vår nye midlertidige kapellan heter p. Oskaras Petras Volskis. Han er fra litauen og avslutter sitt engasjement i St. Svithun Kirke i Stavanger. Han skal være kapellan i Vår Frue i 50% stilling og i tillegg ha ansvar for litauisk sjelesorg. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til oss.

Begge forflytningene er midlertidige og gjelder for tidsrommet 1. februar til 1. september 2015.