Katekese


Det å formidle troen i ord og gjerning er et universelt kall som gjelder alle kristne, men det er først og fremst foreldrene som er forpliktet til å oppdra barna i troen og det kristne liv gjennom ord og eksempel (CCL 774.2). Det samme gjelder gudmor/gudfar og faddere. Menighetens katekese er et supplement til den trosopplæring som skjer i hjemmet.

I katekesen i menigheten blir det lagt vekt på trosformidling gjennom opplæring, gjennom liturgien, gjennom bønn og gjennom vårt dagligliv, mens barne- og ungdomsarbeidet begynner med det siste og har som mål å hjelpe barn og ungdom til å vokse i troen og føle seg hjemme i menighetens sosiale liv.

I Vår Frue Kirke er det normalt katekese hver 1. lørdag i måneden. På grunn av helligdager kan det være nødvendig å flytte katekesen til en annen lørdag, så følg med på kalenderen.

Katekesen har også sin egen facebookside som lærerne bruker til å gi informasjon. Den finner du HER.

%d bloggere liker dette: