Førstekommunion i Vår Frue Kirke

Årets førstekommunion feires i høymessen søndag 12. juni kl 11:00. Det er øvelse og skriftemål dagen før, lørdag 11. juni, kl 14:00. Det er også mulig for foreldrene å skrifte denne dagen.

På grunn av plassmangel i kirken ber vi folk om å benytte seg av muligheten til å delta i 09:30-messen denne søndagen.