Nå er informasjon om høstens katekese oppdatert og lagt ut på hjemmesiden på http://www.vaarfrue.com/katekese. Her finner du oversikt over høstens katekesedager, dato for konfirmanthelg og masse praktisk informasjon. Samme informasjon blir også sendt i posten om kort tid.

Husk at første katekesedag er lørdag 22. august – for alle klasser. Denne dagen er det også foreldremøte i forbindelse med konfirmantundervisningen kl 15:00.