Vår Frue Kirke

Kategori: KULIP


Adventsaksjonen 2016

Menighetens ungdomslag – KULIP – har samlet inn 20.439,00 kroner til Adventsaksjonen. I regi av Caritas vil de innsamlede midlene brukes til et prosjekt i Vietnam med hensikt å bedre tilgangen til utdanning for sårbare og marginaliserte grupper. Funksjonshemmede barn…

Les mer

Juletrefest i Vår Frue Menighet

Katekesens juletrefest Lørdag 7. januar feirer katekesen juletrefest i menighetssalen etter familiemessen kl 11:00. Arrangementet er for barna i katekesen og deres familie. Vi skal synge julesanger og gå rundt juletreet i tillegg til leker og aktiviteter. Det serveres mat…

Les mer

Ungdomsaktiviteter i høstferien

Første halvdel av høstferien (10.-13. oktober) er ungdomslaget vertskap for LAN i menighetssalen i Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Arrangementet er åpent for medlemmer av KULIP og ungdommer som deltar i konfirmantundervisningen i menigheten. Mer info finner du på KULIPs…

Les mer

Bli-kjent-tur med KULIP og konfirmantene

KULIP arrangerer bli-kjent-tur for ungdommene i menigheten og opplegget er spesielt tilrettelagt for de som deltar i menighetens konfirmantkatekese. I utgangspunktet er deltagelse obligatorisk for konfirmantene. Informasjon til helg med KULIP på Heistad speiderhus Overnatting 10.-11. September Lørdag: Oppmøte kl….

Les mer

Katekesen har egen facebookside

I tillegg til de vanlige informasjonskanalene brevpost og hjemmeside har katekesen nå fått sin egen facebookside. Denne vil vi bruke til å gi beskjeder til de forskjellige klassene og det vil være enklere for foreldre/foresatte å komme i kontakt med…

Les mer

Katekese

Velkommen til katekese Første katekesedag er lørdag 20. august og vi starter dagen med familiemesse kl 11:00 som vanlig. Informasjon om katekesen for høsten 2016 er nå oppdatert på hjemmesiden og brev vil bli sendt ut til husstandene iløpet av…

Les mer

Sommeravslutning for katekesen

Lørdag 4. juni samles alle klassene i katekesen til sommeravslutning i Vår Frue Kirke. Vi begynner med messe som vanlig kl 11:00 og deretter er det lek og aktiviteter for store og små. Vi avslutter dagen med rebusløp og utdeling…

Les mer

Sommerleir for barn og ungdom

NUK – Norges Unge Katolikker – arrangerer hvert eneste år en rekke sommerleire for barn, ungdom og unge voksne. Dette er et sosialt og åndelig møtested for katolsk ungdom fra hele landet og anbefales på det sterkeste. Mange menigheter har…

Les mer

Konfirmanthelg blir konfirmantdag

Konfirmanthelg blir konfirmantdag. Den planlagte konfirmanthelgen i Vår Frue Kirke fra fredag 22. – 24. april blir forkortet til å gjelde kun lørdag 23. april. Det vil si at det ikke blir overnatting under arrangementet. Dette er fordi vi har…

Les mer

KULIP har møte idag

KULIP – Ungdomslaget i Vår Frue Menighet KULIP har møte idag, tirsdag 2. februar. Vi starter med Messe kl 18:00 og deretter møtes vi i menighetssalen. Det serveres enkel mat. Velkommen.

Les mer