Adventsaksjonen 2016

Menighetens ungdomslag – KULIP – har samlet inn 20.439,00 kroner til Adventsaksjonen. I regi av Caritas vil de innsamlede midlene brukes til et prosjekt i Vietnam med hensikt å bedre tilgangen til utdanning for sårbare og marginaliserte grupper.

Funksjonshemmede barn og barn av migranter er mest sårbare.

Majoriteten av elevene ved undervisningssentrene er barn av arbeidsmigranter som har flyttet fra landsbyen inn til storbyen. Foreldrene flytter for å finne arbeid, og barna må naturligvis flytte etter. Denne livssituasjonen preget av fattigsom påvirker barnas skolegang på flere måter.

Funksjonshemmede barn holdes ofte hjemme fra skolen og skjult fra storsamfunnet fordi foreldrene skjemmes, men også fordi de ikke kjenner deres og barnas rett til utdanning og bistand fra det offentlige. Caritas jobber med å endre disse holdningene, både blant foreldre og i samfunnet generelt.

Prosjektet bidrar til at folk blir oppmerksomme på sine rettigheter og at de engasjerer seg i lokalsamfunnet. De sprer så denne kunnskapen og sammen legger de press på myndighetene for å få de tjenestene de har krav på. Gjennom dette kan de bidra til å redusere fattigdom der de bor.

For Caritas er det viktig å ikke bygge strukturer eller etablere organisasjoner som konkurrerer med myndighetene. Målet er heller ikke å kjempe lokalbefolkningens kamp om rettigheter på deres vegne, men å gjøre dem i stand til å ta kampen selv. Av samme årsak er det heller ikke et mål å bygge brønner for å sikre lokalbefolkningen tilgang til vann, men å få myndighetene til å innse at dette er deres ansvar.

Du kan lese mer om Adventsaksjonen HER.

Juletrefest i Vår Frue Menighet

epifania

Katekesens juletrefest

Lørdag 7. januar feirer katekesen juletrefest i menighetssalen etter familiemessen kl 11:00. Arrangementet er for barna i katekesen og deres familie. Vi skal synge julesanger og gå rundt juletreet i tillegg til leker og aktiviteter. Det serveres mat og kaker. Det kommer også en helt spesiell gjest denne dagen som har med gaver til barna. Velkommen.

Menighetens juletrefest

Søndag 8. januar, etter høymessen kl 11:00, feirer vi juletrefest under kirkekaffen. Det blir som vanlig servering av mat og kaker og i tillegg blir det salg av lodd. Vi trekker også de tre hovedgevinstene i boklotteriet denne dagen. Alle inntekter fra arrangementet tilfaller årets Adventsaksjon. Velkommen.

 

Bli-kjent-tur med KULIP og konfirmantene

KULIP arrangerer bli-kjent-tur for ungdommene i menigheten og opplegget er spesielt tilrettelagt for de som deltar i menighetens konfirmantkatekese. I utgangspunktet er deltagelse obligatorisk for konfirmantene.

Informasjon til helg med KULIP på Heistad speiderhus

Overnatting 10.-11. September

Lørdag:
Oppmøte kl. 11:00
Lunsj kl. 13:00

Diverse leker og aktiviteter til rundt åtte
Kveldsmat eller middag rundt halv ni

Søndag:
Frokost mellom Kl. 10-11
Tur i området fra klokken tolv
Avsluttes kl. 15:30

Dette må du ha med:
Sovepose
Pute
Liggeunderlag
Gode sko
Klær etter vær
For eksempel regntøy og ullsokker

Dette skal du IKKE ha med:
pc eller nettbrett

Beskjeder
Si ifra hvis du har noen allergier
Det blir mulighet for å sove i gapahuk
Husk at dette er et gratis tilbud til deg som skal konfirmeres.

Påmelding gjøres HER

KULIPs fjesbokside finner du HER

Katekesen har egen facebookside

I tillegg til de vanlige informasjonskanalene brevpost og hjemmeside har katekesen nå fått sin egen facebookside. Denne vil vi bruke til å gi beskjeder til de forskjellige klassene og det vil være enklere for foreldre/foresatte å komme i kontakt med lærerne.

Facebooksiden er lukket, så du må be om tilgang.

Siden finner du HER.

Katekese

Velkommen til katekese

Første katekesedag er lørdag 20. august og vi starter dagen med familiemesse kl 11:00 som vanlig. Informasjon om katekesen for høsten 2016 er nå oppdatert på hjemmesiden og brev vil bli sendt ut til husstandene iløpet av uke 32.

Sommerleir for barn og ungdom

NUK – Norges Unge Katolikker – arrangerer hvert eneste år en rekke sommerleire for barn, ungdom og unge voksne. Dette er et sosialt og åndelig møtested for katolsk ungdom fra hele landet og anbefales på det sterkeste.

sommerleir 2016

Mange menigheter har egne støtteordninger for å hjelpe familier å sende barna på leir. I Vår Frue Kirke kan du ta snakke med sognepresten om dette. Barne- og ungdomsarbeid er et viktig satsningsområde for menigheten, så ta kontakt.

Konfirmanthelg blir konfirmantdag

Konfirmanthelg blir konfirmantdag.

Den planlagte konfirmanthelgen i Vår Frue Kirke fra fredag 22. – 24. april blir forkortet til å gjelde kun lørdag 23. april. Det vil si at det ikke blir overnatting under arrangementet. Dette er fordi vi har for få ledere over 18 år til at dette er forsvarlig. Det vil komme tilbud om lokalt ungdomsarrangement i Porsgrunn nærmere sommeren.

Programmet for «konfirmantdagen» kommer er tilgjengelig på hjemmesiden eller ved å trykke HER.

Konfirmanter fra Rjukan og Haukeli er selvsagt fristilt og det er ikke obligatorisk for dem å delta. Det samme gjelder Notodden, som ikke har konfirmanter i år. Kragerøgjengen skal være med og det er felles avreise fra Tangen kl 09:00.

Deltagelse er selvsagt obligatorisk for alle som deltar i konfirmantundervisningen i Porsgrunn.