Idag feirer Kirken minnedag for den hellige Antonius av Padua som kapellet i Kragerø er dedikert til. Vår Frue menighet gratulerer alle troende som sogner til kapellet og spesielt til Olav og Tina som har viet en del av sitt hjem til å være et sted for bønn og lovprisning.

Den Hellige Messe feires i St. Antonius kapell hver fjortende dag. For mer informasjon se kalenderen på hjemmesiden vaarfrue.com