Vår Frue Kirke

Utendørs messe søndag 12. juli 2020 kl 11:00

Kjære venner, det er meldt godt være så denne søndagen blir høymessen feiret utendørs i hagen. Dette betyr at vi kan være opptil 200 mennesker tilstede så lenge vi er flinke til å ivareta de gjeldende smittevernregler. Det blir også kirkekaffe

Ta med deg campingstol eller sitteunderlag. Du vil måtte registrere deg med navn og telefonnummer ved oppmøte.

Vi starter med rosenkrans kl 10:30. Velkommen!

(Messen kl 13:00 utgår denne søndagen)

Redusert åpningstid ved menighetskontoret

Fra mandag 15. juni vil det være redusert åpningstid ved menighetskontoret pga ferieavvikling. Dersom du ikke får kontakt med oss på telefon bør du sende epost til porsgrunn@katolsk.no, så tar vi kontakt med deg så fort vi har mulighet. Oversikt over menighetens aktiviteter og messer i sommer finner du på http://www.vaarfrue.com/kalender.
 
Because of the summer break the parish office will have reduced opening hours from 15th of June. If you are unable to reach us by phone then please send an email to us at porsgrunn@katolsk.no and we will contact you as soon as we are able. Scheduled Masses and activities can be found at http://www.vaarfrue.com/kalender.

Info om barneleir sør

NUK, Norges unge katolikker, har i en årrekke arrangert barneleir. I år er det intet unntak! Ved å dra på leir får du mulighet til å få nye venner, vokse i troen og felleskapet, og ikke minst få minner som varer resten av livet! Velkommen til Leir!
Når: 21 – 26 Juni
Hvor: Stella Maris, Mandal
Aldersgrense: 8 – 11 år
Pris: 1600,- for NUK-medlemmer (2000,- for ikke medlem)
Mer informasjon på www.nuk.no/aktiviteter –> «NUKs Barneleir Sør 2020»
Ved spørsmål ta kontakt med leirsjef Daniel Khai Nguyen:
948 30 446 – daniel.khai97@gmail.com

Foreløpig ordning for messefeiring (08.05.20)

Myndighetenes gradvise gjenåpning av samfunnet i forbindelse med koronapandemien gjør at det nå er mulig å feire messe med inntil 50 deltagere – så lenge de generelle smittevernreglene som til enhver tid gjelder blir fulgt. Disse reglene fastsettes av myndighetene.

Det vil fortsatt være mulig å se strømming av messer på http://www.katolsk.no, facebook og youtube fra St. Olav domkirke og andre fra inn- og utland, og biskop Bernt I. Eidsvig poengterer at fritaket fra messeplikt gjelder fremdeles.

Siden det er størrelsen på kirkerommet som begrenser antall deltagere, da det må være minst én meters avstand mellom hver deltager/husstand, må ditt ønske om å delta i en messe gjøres gjennom påmelding til oss.

Du kan gi oss beskjed om at du gjerne vil delta på messe
– ved å sende epost til porsgrunn@katolsk.no (anbefales), eller
– ringe menighetskontoret i åpningstiden (tirsdag-torsdag kl 10:00-14:00) på 35 55 07 93.

Frist for påmelding til nærmeste søndag er torsdag kl 12:00. For deltagelse i den polske messen fra og med søndag 17. mai kl 16:00, vennligst ta kontakt direkte med p. Hallvard.

Når du tar kontakt med oss trenger vi å vite
– ditt fulle navn og telefonnummeret vi kan kontakte deg på for å bekrefte, og eventuelt
– antall (husk at du kan bare melde de som bor i din husstand) og deres fulle navn.

Vi vil ta kontakt med deg på telefon torsdag formiddag før den aktuelle messen du får billett til for å bekrefte om du har mulighet til å delta på den aktuelle messen og eventuelt hvor mange i din husstand som også blir med.

Det vil ikke være mulig å delta i messefeiring uten bekreftet påmelding.

Listen over deltagere i hver messe vil bli oppbevart på menighetskontoret kun så lenge en eventuell smittesporing kan være aktuell. Deretter blir den makulert.

Første tilgjengelige messe for påmelding er søndag 17. mai, deretter blir messene lagt ut fortløpende på kalenderen på denne hjemmesiden. Det vil ført opp ekstra messer etter behov. Messer i distriktene er utsatt inntil videre.

De som ikke blir kontaktet for å delta i messene nærmeste søndag vil automatisk være på listen over mulige deltagere ved neste aktuelle messe.

Husk at dersom du smittet eller syk (selv om du har milde symptomer) så har du ikke mulighet til å delta i messen. En smittevernveileder vil være tilgjengelig i våpenhuset.

 

Gradvis gjenåpning av Vår Frue kirke

Gradvis gjenåpning av Vår Frue Kirke

Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer i Norge. Biskop Bernt I. Eidsvig tar sikte på at det mot slutten av denne uken kan feires messer for maksimum 50 troende i de fleste av bispedømmets kirker.

Bispedømmet arbeider nå med en veileder/retningslinjer som skal gi føringer for både liturgiske og praktiske aspekter når det nå igjen åpnes opp for messer. Veilederen er forhåpentlig klar om kort tid.

Så fort vi får veilederen fra bispedømmet vil vi forberede en gradvis gjenåpning av Vår Frue Kirke i Porsgrunn. Retningslinjer og bestemmelser for gjenåpningen vil kunngjøres her i etterkant av menighetsrådets møte fredag 8. mai.

Kilde: www.katolsk.no

Om påskeplikten

«Kristus kommer til alle som vil motta ham»

I et brev til de troende skriver biskop Bernt I. Eidsvig at for å begrense koronasmitte kan påskeplikten oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september.

Videre nevner han at selv om myndighetene åpner for «arrangementer» med opptil 50 deltagere gjelder bestemmelsen om å holde en avstand på én meter ubetinget, og at bispedømmet arbeider med en veileder for å fastslå hvordan kommunionen kan deles ut på en verdig og samtidig medisinsk forsvarlig måte.

«Mitt håp er at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien endelig er temmet. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet.»

Biskop Bernt avslutter med følgende oppmuntring: «Uansett hvor sterkt vi savner messen og fellesskapet, er det ingen grunn til å fortvile. Kristus kommer til alle som vil motta ham; han hører vår bønn, og kjenner vår nød. Dersom mottagelsen av sakramentet ikke er mulig, så er vår lengsel hellig og vårt savn en velsignelse. Jeg ber Gud velsigne og beskytte dere alle.»

 

Les hele brevet HER.

Denne gangen er det korset som har valgt oss

Brevet oversatt til polsk og vietnamesisk finner du under fanen: INFO

 

 

Pavens ekstraordinære Urbi et Orbi – velsignelse

Til informasjon (oppdatert 12.05.20)

Messer i Vår Frue Kirke

Det feires messe i Vår Frue Kirke med menighet tilstede etter de regler som gjelder for arrangement inntil 50 personer. Alle som deltar må følge de smittevernregler som til enhver tid gjelder og som er bestemt av myndighetene. Du kan kun delta i messen dersom du er påmeldt og din påmelding er bekreftet fra menighetskontoret. Det gjøres ingen unntak fra dette.

Påmelding til messe i Vår Frue Kirke

Deltagelse ved messe krever påmelding på epost til porsgrunn@katolsk.no eller ved å ringe menighetskontoret i åpningstiden. Din påmelding må være bekreftet for at du kan komme til messe.

Frist for påmelding til nærmeste søndag er torsdag kl 12:00. Påmeldingen må inneholde:

  • ditt fulle navn
  • antall og navn på de i din husstand som ønsker å delta
  • og ditt telefonnummer slik at vi kan kontakte deg for å bekrefte din påmelding.

På hjemmesidens kalender vil du finne de messene som er satt opp. Det vil bli feiret flere messer etter behov. Messer i distriktene er foreløpig utsatt inntil videre.

Hva du kan gjøre hjemme

Mens vi venter på å kunne feire messe sammen anbefaler bispedømmet at de troende å be og har HER en side med anbefalinger. Sr Anne Bente ved dominikanerinnenes kloster i Oslo har en kort innføring i åndelig kommunion som er verdt å lese, den finner du HER.

Menighetskontoret

Menighetskontoret er åpent som vanlig og sognepresten er tilgjengelig på epost, telefon og sosiale medier.

Skriftemål

Det er mulig å avtale skriftemål, men dette kan ikke gjøres i skriftestolen. Ta kontakt med sognepresten.

Konfirmasjon 2020

Det var planlagt konfirmasjon i Vår Frue menighet søndag 31. mai. Dette er nå utsatt til over sommeren. Vi kommer tilbake til eventuell dato etterhvert. Eventuelle spørsmål kan rettes til menighetskontoret.

Førstekommunion 2020

Etter planen skulle vi ha førstekommunion lørdag 13. juni, men dette er nå utsatt i første omgang til etter sommeren. Ny dato vil bli satt opp iløpet av høsten dersom dette er mulig.

(denne siden vil oppdateres etterhvert som ny informasjon kommer til)

Viktig kunngjøring om Coronatiltak i Vår Frue Menighet

Kjære menighet,

På bakgrunn av de retningslinjer som er kommet fra Oslo Katolske Bispedømme idag, den 12. mars 2020 vil ALL aktivitet i menighetens regi avlyses eller – om mulig – utsettes på ubestemt tid. Dette inkluderer også alle menighetens messer (også andre steder i distriktet).

Biskopen har opphevet den allmenne kirkeplikt for de troende.

Dette er en ekstraordinær situasjon for hele samfunnet som krever ekstraordinære tiltak.

Som biskopen sa i sin kunngjøring 11.03.20 så er dette en mulighet for oss å vise nestekjærlighet i praksis. Dette er tiltak som gjøres for om mulig å hjelpe de svakeste iblandt oss og det er et godt forsett nå i fastetiden.

Menighetskontoret vil ha vanlig åpningstid.

Det vil bli feiret messe i menighetens intensjon alle søndager kirken holdes stengt, men disse vil bli feiret privat. Alle troende oppfordres til bønn og åndelig kommunion, og vit at kirkens prester ber for dere.

Følg med på menighetens hjemmeside for oppdateringer.