Undervisning for KUN første kommunions barn og konfirmanter som skal snart ta imot sakrament.

Med bakgrunn av en økende smittetrend i Skien og Porsgrunn den siste tiden har vi besluttet at vi nå for Katekese 04.September KUN inviterer barn som skal følge Første Kommunions Undervisning. Det vil si kun 3.Klasse og de som skal motta Kommunion i Juni 2022.

Dette er veldig leit, men vi håper at vi sammen kan samles igjen så raskt det lar seg gjøre. 

Vi har ennå ikke mottatt noen oppdatering fra Kommunen angående leie av undervisningsrom på Østsiden Skole. Som dere vet så har vi ikke kapasitet til å samle alle trinn på grunn av plass mangel, derfor har bl.a Konfirmantene undervisning hver 2.Lørdag i måneden. Pater Joseph følger opp dette..

Derfor blir det slik:

04.September KUN Første Kommunionsbarn 3.Klasse.

11. og 18. September KUN Konfirmanter (som normalt)

VIKTIGE INFORMASJON TIL KONFIRMANTENE OG SINE FORELDRE.

KJÆRE KONFIRMANTER OG SINE FORELDRE,

Snart skal vi med glede feire konfirmasjonsmesse med våre 21 konfirmanter (bare de som er inkludert/godkjent). Men pga. pandemi har vi IKKE tid nok for å gi dem kunnskap gjennom undervisning. Derfor ønsker Thomas at vi skal ha to siste lørdager før konfirmasjonsdagen for å kunne fullføre undervisningen for konfirmantene.

Undervisningen skal være på lørdag 11.09 og 18.09, starter fra kl.11.00 til 13.30

Alle konfirmantene er obligatorisk møtet opp i disse lørdager med papir og pen, samtidig noe mat om dere vil. Dersom du IKKE møter opp til konfirmasjonsundervisning, vil det sikkert påvirke om du er med eller ikke på listen til konfirmasjonsdag.

Beskjed til foreldre, at jeg vil møte med dere mens konfirmantene er i undervisning på siste lørdag 18.09 for diskuterer sammen med dere om hvordan skal vi arrangere konfirmasjonsdagen. Det er en viktig sak at (minst en av) foreldre må være med på møte. Møte skal være kl.11.00, og holdes ute om det er ikke regn, eller i kirken dersom det regner.

Jeg ber dere foreldre, må hjelpe og samarbeide med meg om dette for deres barn skyld.

Mvh.

p. Joseph, sogneprest.

VIKTIGE DATOER FOR FØRSTE- KOMMUNIONSDAG 25.09:

23 September 2021 (Torsdag) kl.17.00 – Katekese ekstra undervisning med skriftemål

* Gå igjennom Katekese året og ritual for skriftemål. Det utføres skriftemål i Kirken med P. Joseph.

– 24 September 2021 (Fredag) Generalprøve/Øvelse i Kirken (NB: Christian Aanning Inndeling av Grupper)

* Gruppe 1 kl.17.00 (Porsgrunn + Skien) Estimert 15stk

* Gruppe 2 kl.18.00 (Øvrige) Estimer 15stk

– 25 September 2021 (Lørdag) FØRSTE-KOMMUNIONSDAG

* Gruppe 1 kl. 11.00 (Porsgrunn + Skien)

* Gruppe 2 kl. 13.00 (Øvrige)

22. juli – 10 år etter terroren: La oss be for alle ofrene og de berørte

Biskop Bernt I. Eidsvig oppfordrer troende til bønn for dem som ble drept 22. juli 2011, for deres pårørende og for alle dem som ble skadet og berørt av terroraksjonen.  – Svaret på ondskap og mord er ikke mer vold og ødeleggelse, svaret er en samling om de verdier som holder oss sammen, sier biskopen til katolsk.no.

http://www.katolsk.no/nyheter/2021/07/22-juli-2013-10-ar-etter-det-gode-finnes-overalt

NYTT VALG TIL MENIGHETSRÅD 2021-23

Kjære alle,

Siste søndag hadde menighetens sekretær kunngjort om at vi trenger 3 nye personer til menighetsrådsvalg. Derfor ønsker jeg at alle de som er konfirmert skal – selv/forspør – stille seg til som kandidater (minst 3 personer).

Nå er det «din tur/plikt» for å betjenegjøre andre/menigheten. Jeg håper på et positiv respons fra mange som vil vise sin kjærlighet til menigheten. Siste frist er 15.08.2021

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer med Guds nåde.

Mvh. Sogneprest.

Søndagsmesse Ute

Kjære menighet,

Det ser ut per idag at kommende søndag 04.07 skal være nok varmt og sol, da skal vi med glede ha bare en søndagsmesse ute igjen for dagen. Men om det forandres til regn må vi ha søndagsmesser inne (Husk påmelding gjelder bare for de som har bestilt plass kl.11.00)