Vår Frue Kirke

Kunngjøringer 04.10.20

1. Requiem og jordfestelse av trappistmunken Robert K. Anderson O.C.S.O skjer fra Atrå kirke onsdag den 7. oktober kl. 12.00. DERFOR BLIR DET INGEN MESSE Kl.11.00

2. Hver første ondsdag i måned blir det rosenkrans med Elisabethsforening kl. 18:00 og følger med møte kl. 18.30

3. Vuong, menighets sekretær skal ha høstensferie fra onsdag 7.10 tom. tirsdag 13.10, derfor ring ham om melding til neste søndag gjerne på tirsdag.

4. Messe på norsk i Notodden på fredag 09.10,  kl. 19.00

5. Messe på vietnamesisk neste søndag 11.10, kl. 14.00

6. Husk! Oktober er rosenkransmåned, la oss be rosenkrans hverdag.

7. Vi gratulerer hjerteligst Trondheim bispedømmet med sin ny biskop Erik Varden som var ordinert igår.

Nytt fra biskop Bernt

Kjære medbrødre,

Requiem og jordfestelse av munk Robert skjer fra Atrå kirke onsdag den 7. oktober kl. 12.00. Jeg ber om påmeldelse fra prestene.

Vennlig hilsen,

+Bernt.

Mikkelsmesse i Mikaelshulen

På initiativ fra noen troende feirer p. Hallvard Hole Mikkelsmesse i Mikaelshulen ved Norsjø (Skien) 29. sept kl.13.00.

Det blir et enkelt program med messe, lunsj og felles rosenkrans (ferdig ca. 15.30). Ta med turstol, antibac og niste, og ta på ordentlige sko! Også her gjelder begrenset antall (50) og påmelding skjer til p. Hallvard på Hallvard.Hole@katolsk.no eller via sms til 40750153 (med navn og tlf.nr.).

Det er 1,5 km. vandring fra parkeringsplassen til hulen, og her bør man regne en god time. Felles avgang fra parkeringsplass kl. 11.45. Traseen preget av enkelte bratte stigninger og skråninger, og et par steder innebærer det klatring. Det er tilrettelagt med tau, rekkverk og ekstratrinn, men her skal man ha styrke i både bein og armer for å ta seg fram. Det betyr også at man må ha egnede sko til turen.

Hvis man er usikker på om man vil klare det, bør man kanskje la være. Traseen er også slik at hvis det har regnet mye i forkant, eller det er dårlig vær på selve dagen, blir arrangementet avlyst.

Kunngjøringer 20.09.20

 1. Katekeses saker: – Christian Francis Aaning er fra nå av katekeses kordinatør. Følg vsn. på FB-Vår Frue – Katekese med alt informasjon angående med første kommunion
 2. HUSK! å melde seg uansett for messer på både lørdag og søndag. Selv om kirkens rom har nå mer plass enn før, men ikke glemmer å la seg registert på forhånd for å unngå dessverre nektelse fra vakt-personer!
 3. Fra Oktober skal jeg øker antall søndagsmesse med 2 ektra messer, en på lørdag kl.18:00 og en på søndag fromesse, kl.09:30. Dersom det blir UTENDØRS messe på søndag bortfaller fromesse kl. 09.30
 4. Til syvende og sist, Følg etter kalender (hverdag) om messeforandring. Tusen hjertelig takk.

Viktige datoer:

 • 18 Oktober (Søndag) kl.13.00 – Katekese ekstra undervisning med skriftemål, eventuell med foreldres møte med p. Joseph
  • Gå igjennom Katekese året og ritual for skriftemål. Det utføres skriftemål i Kirken med P. Joseph.
 • 23 Oktober (Fredag) Generalprøve/Øvelse i Kirken
  • Gruppe 2 kl.16.00
  • Gruppe 1 kl.18.00
 • 24 Oktober (Lørdag)
  • Gruppe 1 kl. 11.00
  • Gruppe 2 kl. 13.00

Saker som ble diskutert:

 • Samling etter messen i menighetssalen utgår pga Covid-19.
 • 5stk totalt per familie inkludert kommunions barnet.
 • Kunngjøringer generelt vedrørende Katekese må sendes til P.Joseph før Søndager.
 • Fotograf må komme 23 Oktober for å gå igjennom programmet for 24 Oktober. Bilder av hver enkelt sammen med presten må tas rett etter messen. Etter messen for gruppe 1 så tas det felles bilde sammen med gruppe 2 før ny messe starter for gruppe 2.

UTENDØRS HØYMESSE

Takker Gud for at igjen skal vi ha UTENDØRS høymesse på kommende søndag (20.09)
Husk! alltid at det er best å melde seg på (ellers ved møte på utensdørs høymesse).

Den vietnamesiske gruppe skal ha ansvar for kirkekaffe.

Kunngjøringer Søndag 06.09.2020

KUNNGJØRINGER SØNDAG 06.09.2020

1. Polsk messe starter igjen fra idag med p. Hallvard Hole OFM. Messetider er litt forandres slikt: første, fjerde & femte. søndager i måned,  kl. 16.00 og andre & tredje lørdag i måned, kl. 16.00

2. Messe på vietnamesisk er på andre søndag (12.09; 11.10; 14.11) i måned, kl.14.00

3. Se etter kalenderen om hverdagmesser og lørdager utenom andre og tredje lørdager i måned. Pga. Koronavirus, vil jeg å øke mer messer på lørdag og søndag, slikt at alle få muligheter til å fulføre sin søndagskirkeplikt.

4. Møte for alle kateketer skal blir på onsdag, kl.18.00. ?

Første lørdag i oktober, begynner undervisning for bare første kom. og konfirmanter.

5. Kirkensrom er nå omplassert til flere plass etter regler om smittelse, derfor det er mer muligheter for de som ønske å delta i søndagsmesser.

6. Førstkommende tirsdag, 8.september, arrangerer Grenland Kirkeakademi et foredrag med Sr. Katarina Pajchel. Hun har følgende tema: «Hvilke kilder til håp har vi midt i miljøkrisen?» Sr.Katarina er dominikanerinne ved Katarinahjemmet i Oslo, hun er fysiker og forsker, og hun baserer foredraget sitt på pavens encyklika Laudato Sí. Virkelig verdt å høre på! Altså på tirsdag kl.19.00 i Gjerpen menighetshus

7. Oppfordring til flere deltagelser i menighetenskor. (Å synge betyr å be enda en gang til)

8. Fredagsmesse 11.09, kl.19.00 på Notodden og lørdagsmesse, kl.12.00 på Rjukan

9. Husk! Jeg fortsetter å lytte til ………råder fra alle for å forbedre menighetens liv. Hjelp meg vsn.

10. Det blir en requiem messe for Nancy Elisabeth Pettersen på onsdag 09,09.2020, kl. 12.00 i Vår Frue kirke.

Oppdatering av messekalenderen

Kjære menigheten,

Jeg har nettop endelig kan oppdatert messekalender, vsn. å se etter for mange nye messer både på hverdager og søndager. Ring meg gjerne (98079613) kontakt personer fra Rjukan, Notodden, Drangedal, Mo og Kragerø om hvordan og hva som trengs snarest mulig. Tusen hjertelig takk.

Utendørs høymesse 06.09.2020

Husk!

Dersom det ikke blir regn på kommende søndag, blir messe utendørs som vanlig.

Utendørs høymesse og velkommen til p. Joseph Luong

Kommende søndag, 30. august, blir søndagens høymesse kl 11:00 feiret utendørs og menigheten ønsker velkommen til vår nye sogneprest p. Joseph Luong.

Dersom du ønsker å delta må du registrer deg med navn og telefonnummer ved oppmøte og vi anbefaler at du tar med deg en campingstol eller sitteunderlag og kanskje også en solparasoll dersom godværet virkelig slår til.

Husk på at dersom du har symptomer på COVID-19, forkjølelse eller influensa ber vi deg om ikke å delta av hensyn til andre troende.

(Messen kl 13:00 utgår)

Utendørs messe søndag 23. august kl 11:00

Messen kommende søndag blir feiret utendørs. Det er meldt godt vær og vi kan være inntil 200 tilstede så lenge alle følger de smittevernregler som gjelder.

Registrering skjer ved oppmøte.

Ta med deg campingstol eller sitteunderlag og gjerne en parasoll/paraply dersom det blir sterk sol.

Det blir kirkekaffe 🙂

Dette er også siste høymesse med p.Ragnar for denne gang. Neste søndag vil den nye sognepresten, p.Joseph være på plass.

(Messen kl 13:00 utgår)