Hva er sannhet? Og hvordan lever vi – i sannheten?

Fredagsbrev, uke 22:

I vår kaotiske, problematiske tid finnes det en uttalt skepsis mot mennesker som påberoper seg å forvalte Den Asbsolutte Sannhet.

P. Joseph Cong Luong Lam

Sannheten – det er noe som oppleves og erkjennes individuelt, sier man. En sannhet uten konsekvenser eller forpliktelser for andre. “Din sannhet kan være like god som min” …. ja, dette synes å være refrenget.

Det sies å være toleranse, men det er en holdningsløs toleranse, helt uforpliktende, og dermed meningsløs. Sann toleranse koster, det er noe man tilkjemper seg, noe som krever interesse for den neste, respekt, vennlighet, men også mot til å motsi. Også det, i vennlighet.

Sannheten er noe vi må arbeide for, det koster å være – i sannhet. Gjennom sin nåde virker Den Hellige Ånd i oss: Den opplyser oss, slik disiplene ble opplyst femti dager etter Herrens oppstandelse, på dagen vi feirer som Pinse. Gjennom Den Hellige Ånd får vi evne, kraft og mot til å erkjenne sannheten, og til å bli i sannheten.

Selv om vår kirke gjennom sin lange historie, og også i de senere år kan se ut som om den er forlatt av de gode krefter, så har Den Hellige Ånd virket, og virker fortsatt i henne.  Og sikrer Kirken fortsatt nærvær og styrke, noe Kirkens mange helgener til alle tider og i alle kulturer bærer vitne om.

Den Hellige Ånd og Kirkens tradisjon på sitt beste lærer oss at Sannheten ikke er noe som bare skal tolereres. Sannnheten er i seg selv toleranse: evnen og viljen til å møte medmennesker med interesse, vennlighet og respekt.

Det er Kristus Jesus vi ser, det er Ham vi tror på og oppsøker. Han er derfor den eneste Veien til Sannheten gjennom Livet. Og den første Pinsedag, Kirkens fødselsdag, ble han ett med sin Kirke.

Det er derfor vi deler Fermingens sakrament – Konfirmasjonen – i Pinsen. Vi ber om Guds Ånd for våre ungdommer. Gjennom tegnene håndspåleggelse og salving mottar de styrke til å vitne om Guds kjærlighet og allmakt i ord og gjerning. Fullt og helt ansvarlige medlemmer av vår Kirke.

Velkommen skal dere være, årets 09 konfirmanter i Vår Frue Kirke.

I Sannhetens navn!

Hilsen fra p. Joseph

Fredagsbrev

Denne fredagen – 27. mai – er her i Norge en såkalt “inneklemt” fredag. Takket være at Kristi Himmelfartsdag er fridag her i landet, kan vi gjøre weekenden oval, ved også å ta fri fredagen, noe mange ser ut til å benytte seg av.

En reportasje i Dagsrevyen Kristi Himmerlfartsdag viser at mange ikke lenger husker hvorfor vi feirer dagen – enn si hvorfor vi har fri. Internasjonalt er ikke denne torsdagen noen fridag, men det er – fortsatt – en dag hvor vi minnes at Den gjenoppstandne Kristus tas inn i sin Fars himmel.

Disiplene var på nytt alene, etter at Kristus på nytt så ut til å  ha forlatt dem. De samlet seg i bønn og meditasjon. Ti dager senere – i Pinsen – ble de fylt av Den hellige ånd og befalingen om å “gjøre alle folkeslag til mine”.

Denne stille perioden mellom himmelfart og Pinsens åpenbaring bør være en tid for både refleksjon og meditasjon. La oss samles i bønn for at Den Hellige Ånd kan virke i oss alle, som et motsats til krig, hat, mistro og miljø-ødeleggelser – som setter slikt et ondt preg på vår samtid.

La oss gå inn i denne helgen – den stille helgen mellom Himmelfart og Pinse – i bønn og håp om at Den Hellige Ånd fortsatt vil belyse – og opplyse – i blant oss.

God helg!

P. Joseph

Sogneprest.

Vår frue av gode råd – feiret i friluft

Lørdag 21 mai 2022 ble en stor dag for vår menighet. Vi feiret Patronalfestdagen for Vår Frue av gode råd. Dette er navnet på menighetens kirke, og et navn på Jomfru Maria som ble spesielt populært etter oppdagelsen av jomfrubildet av samme navn –  med spedbarnet Jesus.

Messen ble feiret i friluft – av pater Joseph og medhjelpere. (foto: Quang Binh)

Vår Frue av gode råd er også et viktig symbol i Kirken på legfolkets involvering og ansvar. Det er derfor vi feirer denne festen på en måte som engasjerer hele menigheten.

Stor deltakelse

I Porsgrunn betyr det at dagen feires med aktiv medvirkning fra menighetens mange etniske grupper.

Prosesjon til Jomfru Marias ære – i friluft. (foto: Quang Binh)

Festdagen åpnet med en prosesjon der alle de drøyt hundre fremmøtte deltok, anført av Maria-statuen, båret av fire av menighetens kvinner.

Så fulgte selve messen, som ble feiret av pater Joseph i friluft på plassen like bak kirken.

Internasjonalt preg

Kirkekaffen var i sannhet internasjonal, med polske, filippinske, eritreiske, vietnamesiske og norsk matretter der både den eritreiske og filippinske gruppen bidro med danseoppvisninger.

Etter kirkekaffen ble det danset. Både den eritreiske og den filippinske gruppen (se bildet) stilte med dansere i vakre drakter. (foto: Kim Thoa)

En fest der menigheten fikk utfolde seg, og vise hvilket mangfold vi forvalter, Inspirert av Vår Frue av Gode råd og tradisjonen som inviterer oss til å dele – og å delta!

Husk: 21 mai – dagen for menighetens Patronalfest

Husk at lørdag 21 mai er en stor dag for vår menighet, det er Patonalfestdagen for Vår Frue.

I den forbindelse minner vi om følgende:

Messen – som leses utendørs (det er meldt om godt vær) starter kl. 13:00. Som vanlig samles vi umiddelbart etter messen til utveksling og deling av ulike nasjonale matretter, samt musikk, underholdning og leker.

En flott anledning til å møte ulike grupper av menigheten samlet på et brett,

KORSVANDRINGEN LANGFREDAG

Korsvandringen langfredag er en symbolsk handling der vi bærer korset gjennom Porsgrunn sentrum som en påminnelse om hvordan Jesus bar korset for oss. Underveis synger vi og har korte stopp for bibellesning og bønn. Vi starter fra Rådhusplassen kl 17 og går til Østre Porsgrunn kirke. Arrangør er Porsgrunn kristne råd, og derfor er det representanter fra byens ulike menigheter som vil bidra på «stoppestedene». Alle er velkommen til å være med på.

NUK Sommer Aktiviteter 2022

Vi er nå 3 påmeldte til NUK sin Junior leir på Mariaholm. Vi håper flere fra vår menighet kan delta. Ta kontakt med Katekese koordinator for mer informasjon. NUK sine leirer er kjempe populære og spreng fulle av gøyale aktiviteter for Barn og Ungdom. Bli med!

KONDOLANSE

Med fullt av sorg vil jeg fortelle alle at vår kjære sakristant Cathrine Marie Craemer Nes har forlatte oss fra igår. Hun skal begraves mes messe på torsdag 21.04, kl.12.00
La oss alle be for hennes sjel skal hviles i fred. Måtte Gud, den barmhjertige, skal åpne himmel for henne..Tusen hjertelig takk for alt Du har gjort/bidrag for vår menighet.

Søndagsmesseplikten

Kjære medbrødre,

Fra og med palmesøndag – den 10. april – gjeninnføres messeplikten etter samme regler som tidligere. Jeg ber prestene kunngjøre dette i helgens messer.

Plikten gjelder ikke ubetinget. Personer som har alvorlig, smittsom sykdom, bør holde seg hjemme. Andre som lider av «underliggende» sykdommer, bør be fastlegen om råd.

Det har de siste uker vært en særskilt glede å erfare at messbesøket synes å være tilbake til det normale helt av seg selv.

Vennlig hilsen,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo