Vår Frue Kirke

Sommerstengt 15.-29. juli 2019

Menighetskontoret er sommerstengt uke 29 og uke 30 (15.-29. juli) på grunn av ferieavvikling. Det er også ingen hverdagsmesser i denne perioden.

The parish office is closed for a summer break from 15th to 29th of July. There will be no week-day masses during the same period.

Internasjonal Dag

Besøk av søstrene fra Hviterussland, søndag 2. juni

Salgsboden i menighetssalen vil være tilgjengelig etter alle messene denne søndagen, så ta en tur innom.

Elisabethforeningens sommeravslutning

Onsdag 5. juni har Elisabethforeningen sommeravslutning.

Vi møtes ved Vår Frue Kirke kl 17:00 og drar sammen til Kapitelberget i Skien. Georg Pøyhønen vil fortelle om stedets historie, bl.a. om kryptkirken fra middelalderen, som vi fortsatt kan se rester av. Ta med mat/drikke og noe å sitte på.

Velkommen til gamle og nye medlemmer!

Mer informasjon om St. Elisabethforeningen finner du HER

Pontifikal høymesse

Søndag 26. mai kl 11:00 meddeler biskop Bernt Eidsvig fermingens sakrament til Adrian Vareide, Wiktoria Estera Tulik, Margareth Logarta Jenssen, Jim Daniel Siatol Rise, Marcin Chowaniak og Miriam de Santis.

Det blir ikke vanlig kirkekaffe idag da konfirmantene med gjester vil være samlet i menighetssalen etter messen.

 

Eritreisk retrett i Porsgrunn

Palmesøndagshelgen var det storsamling for eritreiske ungdommer i Vår Frue menighet. Dette er en årlig fasteretrett som holdes på forskjellig sted hvert år. Ifjor var det Arendal som var vertskap og i år var det Porsgrunns tur til å stå som arrangør.
Omtrent 200 ungdommer deltok på retretten. De fleste fra Norge, men det har også vært besøk fra andre europeiske land, bl.a. Sverige, Storbritannia og Italia. Det er lokale krefter som står for matlaging og den praktiske gjennomføringen av treffet og to eritreiske prester som til daglig holder til i Italia er hentet inn for anledningen.
Hensikten med retretten er at eritreisk ungdom – særlig i Norge – skal få komme sammen for å reflektere over fastetidens budskap gjennom sang, bønn, prekener og messe. Samtidig er det en god anledning til å treffe andre katolikker.
Denne retretten har vært en velsignelse, sier en fra den lokale eritreiske gruppen, og takker for all hjelp de har fått lokalt og fra frivillige.

Påsken 2019

Femte søndag i fasten

Helgen 6.-7. april feirer vi 5. søndag i fastetiden. Dette skjer i menigheten:

Lørdag 6. april
11:00 Familiemesse
12:00 Katekese
15:00 Foreldremøte (konfirmasjon)

Søndag 7. april
09:30 Fromesse
10:00 Skriftemål (engelsk)
11:00 Høymesse
13:00 Messe på engelsk
16:00 Messe på polsk

Fjerde søndag i fasten – Laetaresøndag

Kommende søndag 31. mars er det følgende messer i Vår Frue menighet:

09:30 Fromesse på engelsk
10:00 Skriftemål
11:00 Høymesse
16:00 Messe på polsk

Vår Frue Kirke og St. Joseph hospital midlertidig fredet

Telemark fylkeskommune har fattet vedtak om midlertidig fredning etter kulturminneloven av kulturmiljøet med det tidligere St. Joseph Hospital (Olavsgate 26) og Vår Frue kirke i Porsgrunn kommune.

Telemark fylkeskommune mener kulturmiljøet St. Joseph hospital med Vår kirke har nasjonal kulturminneverdi og må søkes bevart.

I sin melding legger fylkeskommunen vekt på at det katolske området i byen er unikt på nasjonalt nivå med tanke på at her er viktig nyere norsk religionshistorie, innvandrerhistorie og helse- og sosialhistorie samlet på et usedvanlig kompakt og godt bevart område.

Meldingen kom etter at Porsgrunn kommune gav rivetillatelse til det gamle hospitalet for å gjøre plass for utbygging av leiligheter. Ifølge fylkeskommunen gjør rivetillalesen at  kulturmiljøet står i fare for å bli ødelagt.

En midlertidig fredning er et strakstiltak for å hindre at nasjonale kulturminneverdier blir ødelagt eller skadet. Videre varsler fylkekommunen om at det nå startes en prosess med ordinær fredningssak sammen med de berørte parter for en eventuell permanent fredning. Det er gjennom denne prosessen at et endelig omfang og innhold av fredningen avklares.

Det midlertidige fredningsvedtaket omfatter både den gamle sykehusdelen i Olavsgate 26 som er berørt av rivetillatelsen og i tillegg området for den katolske kirke med kirke, prestebolig og villa for å sikre helheten og sammenhengen i kulturmiljøet.

Hele meldingen kan du lese HER.
Kart over fredningsområde St. Joseph finner du HER.