Påminnelse: Neste Katekese 02.April Kl.10.00-14.00

-Merk; Førstekomunnions barn skal gjennomføre Skriftemål med P.Jospeh. Jeg minner om at foreldre hjelper barna hjemme med forberedelser. Bruk tidligere utdelt ark i foreldremøte som grunnlag. Dette arket vil du også finne igjen på vår hjemmeside https://vaarfrue.com/sakramenter/

Konfirmanter , jeg minner om leksen se på video som blir et av samtale emnene i katekesen.

Husk skrivesaker og Matpakke. Vell møtt 😀

WYD – Påmelding Åpnes 17.April. Siste frist 1.September

2023 er ikke så langt unna som vi tror. Vi gleder oss masse til å reise med dere, hold av datoene! Kontakt oss på wyd@nuk.no

Dato: 22.juli-8.aug 2023
Alder: 16-35 år (må være fylt 16 år innen reisedato)
Pris: 10 000
Innbetalinger: 1.sep, 1.des, 1.mar, 1.juni

Nytt i år: Early-bird
De første 30 innen 1.mai betaler 9 000

Påmelding åpner 17.april 2022
Frist for påmelding 1.september 2022

In Memoriam Sr. Lioba Herbert, CSJ

I dine hender overgir jeg min ånd,

du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.” Salme 31,6

født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland

døde 07.02.2022 på St. Josephsøstrenes Hjem,

Grefsen/Oslo, Gladsvei 23

Rekviem onsdag den 16.02.2022 kl. 11.00

i  St. Josephsøstrenes Kapell på Grefsen, 3. etasje

etterpå begravelse på Grefsen Kirkegård

Sr. Lioba Herbert ble født 30.12.1927 i Altenberge/Tyskland.
I 1950 inntrådte hun i postulatet i Albachten hos St. Josephsøstrene.
Hun avla sine evige løfter den 08.09.1955 på St. Joseph Institutt i Oslo,
etter å ha hatt novisiatet på Vor Frue Villa.
Hun var Rektor på St. Sunniva skole i tre år.
Etter at hun ble pensjonist flyttet hun til menigheten i Porsgrunn
og overtok som menighetssekretær og leder for katekesen.
Fra 1993 til 2002 var hun i Porsgrunn menighet.
2002 flyttet hun til Akersveien 4-6.
2006 kom Sr. Lioba til Grefsen og ble i de siste årene pasient på vår
sykeavdeling på Grefsen. Hun døde med søstre rundt seg som sang og ba.
Sr. Lioba ga sitt liv tilbake til Gud på en meget fredelig måte.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.
Hun er vår forbeder hos Gud. La oss be for våre avdøde.

St. Josephsøstrene

http://www.stjoseph.no/

Nasjonale tiltak

Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak. Det betyr at menighetene kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger.

  • Kravet om 1- meters avstand er opphevet
  • Kravet om munnbind er opphevet
  • Kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet
  • Gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt
  • Arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger
  • Billettsystemet er tatt ut av drift

Gjelder fra Lørdag 12. februar 2022 kl. 10.00

Derfor ønsker jeg alle ministranter tilbake med munnbind (en kort stund til)

Tusen hjertelig takk.

Nye tiltakene fra tirsdag 01.02.2022. kl. 23.00

Nye tiltakene gjelder hele landet, og trådte i kraft samme dag kl. 23.. på tirsdag 01.02.2022

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

Med faste tilviste sitteplasser:

Påbudet om minst én meters avstand mellom deltakerne i gudstjenester mm er opphevet fra 1.2.2022 når de troende sitter i faste tilviste plasser. Kirkene kan derfor ta i bruk alle tilgjengelige sitteplasser. Ståplasser kan ikke brukes.

«Kravet om at arrangører skal ha oversikt over deltakerne i den tidligere covid-19-forskriftens §13 d er opphevet. Det er dermed ikke lenger krav om å vise til plassen eller ha oversikt over hvor deltakere sitter på arrangementer.»

Det er ikke lenger nødvendig å vise den troende til sitteplassen, og deltakerne kan derved sette seg der de ønsker. Arrangøren må sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand når deltakerne oppholder seg ellers i lokalet, f.eks. ved inn- og utgang og i kommunions kø.

Uten faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende må arrangøren sørge for at deltakerne kan holde minst én meters avstand til andre som ikke hører til samme husstand eller er tilsvarende nære. Antallsbegrensingen er opphevet. Ståplasser kan ikke brukes.

MUNNBIND

Munnbind skal brukes på innendørs gudstjenester mm når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand ut over kortvarige passeringer av andre enn husstandsmedlemmer.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke når de troende sitter på fast tilvist plass.

KIRKEKAFFE OG ANDRE ARRANGEMENTER I MENIGHETENE

Tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger reglene med avstandsbegrensning.

BARN OG UNGE

Fritidsaktiviteter kan pågå som normalt ute og inne. Katekese og andre aktiviteter for barn og unge i menigheten kan derfor gjennomføres uten begrensninger.

Med ønske om god helse.

Anne-Mette Ringdal