Vår Frue Kirke

Ingen messer fram til 06 april

Etter nytt tiltak, blir det ingen aktiviteter eller messer helt fram til 06. april.

Ingen polsk messe

P. Grzegorz har gitt beskjed om å kansellere alle polske messer fram til 07.04.

Konfirmasjons undervisning

På lørdag 20.03, kl. 15.00 ønsker jeg og Thomas å møte alle konfirmantene.

Dette er et absolutt viktig møte for mange nødvendige informasjon og bestemmelser.

Send derfor alle konfirmantene et epost-bekreftelse om deltagelse til møtet. (porsgrunn@katolsk.no)

Katekeses undervisning

Husk! Katekese KUN for alle første kommunionsbarn. Møtes opp igjen for undervisning på lørdag 06.03, kl. 12.00

Mars måned – Den hellige Josefs måned

Pave Frans gjennom sitt apostolisk brev heter Patris corde, “med en fars hjerte”, har utropt et Jubelåret for den hellige Josef varer fra 08.12.2020 til 08.12.2021 og markerer 150-årsjubileet for at Jesu fosterfar ble utnevnt til skytshelgen for den universelle kirken. Det var pave Pius IX i 8/12/1870 som gav Josef denne tittelen i dekreten Quemadmodum Deus.
La oss ved begynnelse av mars (Hl. Josefs måned) og i hele måneden be om hjelp fra den hellige Josef som skal går i forbønn for oss om å få snarest enden av Covid 19-pandemien.

Viktig Spareplan

Kjære menigheten,

Pga. korona virus tapte menigheten sine inntekter for både år 2020 (kr. 375.000) og 2021 (minst 250.000). Samtidlig må vi (i løp av 4 år) bidrag til OKB kr. 337.598 for å nedbetale tilbake etter dømt om registreringsfeil. Og ikke minst kirken vår må i år 2021 repareres!

Dessuten mister vi etter adversel brev fra OKB for år 2021 slik:

–              Menigheten vil få estimert 625 færre medlemmer som i stedet blir medlemmer i den nye menigheten på Kongsberg.

–              10 % av inntektene fra offentlig tilskudd gis som støtte til den nye menigheten.

–              En annen ting som påvirker tilskuddet til menighetene er økning i prestelønn for 2021.

Derfor etter alt dette ulempe. må jeg og finnans råd jobbe for å finne ut noen løsninger.

 1. Første å fremst må vi alle hjelpe menigheten ved å prøve å gi mer i kollekt eller gaver gjennom vipps (19038), fast avtalegiro eller bankkontonr. 6251.05.17275
 2. I tillegg har vi bestemt å nedbemanninge med vaskestilling (vasker kirke, menighetssal, rødt hus, og prestegård) derfor må vi all (de som kan, fra de forskjellige grupper) bidrag til denne oppgave. Herved vil jeg be dere alle som har tid til, og vil være med på «vaske grupp« meld seg snarest til meg (98079613 eller porsgrunn@katolsk.no) slik at jeg kan lage en timeplan for vasking.
 3. Vi må huske fra nå av prøve å finne en måte å spare på fra forskjellige kanter.

Jeg vet at det er ikke lett både for meg og for dere alle, men sammen kan vi finne en lettere vei etterhvert og løfte menighetens økomomisk situasjon opp etter et par år.

Men først og fremst la oss fortsatt å be for denne pandemien kommer snarest til enden.

Måtte Gud velsigne oss alltid, og bevare oss alle i sin kjærlighet & fred.

Deres sogneprest, p. Joseph

KORSVEI I FASTETID.

Husk! i fastetid har vi alltid KORSVEI på hver onsdag og fredag 1/2 time før messe. Følg etter menighetens kalender på menighets hjemmeside.

Korsveien stasjon 8

ASKEONSDAG 17.02, Messe kl.11.00 og 18.00

ASKEONSDAG 17. FEBRUAR 2021 – Messe kl.11.00 og 18.00

Husk! å melde seg på (porsgrunn@katolsk.no)

Askeonsdag innleder fastetiden, og er en viktig dag i kirkeåret. Askeonsdag er sammen med langfredag den ene av de to dagene i året da alle voksne, friske katolikker (fra 18 til 60 år) er forpliktet til faste og abstinens. Ungdom over 14 år er forpliktet til bare abstinens (ikke kjøtt), dvs. at vi spiser mindre og enklere enn vanlig og at vi avstår fra kjøtt. Tradisjonen med velsignelse av asken og utdelingen av askekorset er vanskeliggjort av den rådende situasjonen. Derfor husk at Presten skal ta asken og strør den i korsform over den enkeltes hode bare (ikke pane), uten å si noe.

Etter messe med askevelsignelse kl.11.00 og 18.00 skal jeg – i ½ time – vente til de som dessverre ikke kan delta selv i messe, kan komme inn i kirken for å ta imot velsignet aske.

 • folk kan få med seg hjem små mengder velsignet aske og så selv dele den ut hjemme. Her bør man også lese en av bibeltekstene fra messeboken
 • velsignet aske kan deles ut ved de påfølgende ordinære messer (første søndag i fasten, annen søndag i fasten osv., men også ved hverdagsmesser i begynnelsen av fastetiden).

Første Kommunions undervisning.

VIKTIG (med forbehold om ytterligere korona-restriksjoner og endringer)

Uke 5 – Lørdag 06 Februar 2021 Kl.12.00-14.30 er det Katekse kun for Første Kommunions barn. På grunn av restriksjoner er vi ikke tillatt å møtes på tvers av kommuner. Dermed er det kun barn fra Porsgrunn som kan møte opp per dags dato. Til de andre barna vil arbeidsoppgaver bli sendt ut på mail. Mer informasjon om dette i egen mail til foreldrene for Første Kommunions barn. Vell møtt😀

Merk; Messen utgår og vi starter direkte med undervisning. Oppmøte i Prestegården. Påmeldingskjemaer MÅ leveres inn

 • Møt opp på katekesedagene med matpakke og skrivesaker
 • Sted; Prestegården (3.klasse Rødt hus)
 • Husk innbetaling av katekeseavgift

NYE SMITTEVERNSTILTAK I VÅR MENIGHET FRA 19. JANUAR 2021

Kjære menighetsmedlemmer,

Vi må fortsette dessverre med  det nye smittevernstiltak fra både nasjonale og kommunale tiltakene fra 19. januar inntil slutten av denne måned at,

 • Alle skal bruke munnbind i alle messer.
 • Hver messe har maksimum 10 deltakere.
 • Alle messer på søndager krever påmelding.

La oss fortsatt å be mye om slik at pandemi skal snart komme til enden.