Vår Frue Kirke

Oppdatering for helgen 1.-3. juni

På grunn av sykdom er messene i Drangedal denne fredagen og lørdagens messe i Kragerø avlyst. Familiemesse og katekesens sommeravslutning på lørdag går som planlagt. Søndagen program er uforandret.

Lokalt CARITAS-prosjekt

Internasjonal Dag

Kommende søndag, 21. mai, feirer Vår Frue Menighet internasjonal kulturdag med en utvidet kirkekaffe etter høymessen kl 11:00. Flere av de største gruppene stiller med matbord i menighetssalen med et utvalg av retter fra sine hjemland. Det blir også underholdning fra den filippinske gruppen. Inntektene fra kirkekaffen denne søndagen går til årets Maikampanje.

Dugnad

Lørdag 22. april er det dugnad i Vår Frue Menighet og vi håper at så mange som mulig kan stille opp. Vi starter kl 10:00 og den filippinske gruppen sørger for varm lunsj til alle som deltar. Tidligere år har vi vært ferdige før kl 15:00.

Vi må be deg ta med det utstyr som du skal bruke. Spesielt gjelder dette hageredskaper og gamle filler til å polere treverk i kirkerommet. Gjerne også vaskebøtter og kluter.

Den ene gruppen vil få ansvar for kirken. Det skal tørkes støv, støvsuges, vaskes og poleres.

Den andre gruppen vil jobbe i hagen. Vi har allerede fått trærne beskåret, men plen og noen av blomsterbedene må arbeides med, spesielt bak det røde huset. Eventuelle innkjøp underveis av blomster o.l. til beplantning gjør vi underveis.

Vel møtt!

Katolsk Forum

Onsdag 19. april kl 19:00

Professor Reidar Hvalvik: CARAVAGGIOS RELIGIØSE KUNST SOM UTTRYKK FOR KATOLSK TEOLOGI.

Reidar Hvalvik er dr.theol. og professor i nytestamentlig teologi ved Det teologiske Menighets-fakultet. I tillegg til forskning og publikasjoner innenfor Det nye testamente og patristikk, har han særlig arbeidet med og publisert bidrag om kristen kunst i antikken og middelalderen, samt om den italienske maleren Caravaggios religiøse kunst.

Den italienske maleren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) var omstridt på grunn av sin nyskapende naturalistiske fremstilling av religiøse motiver. Samtidig var det i motreformasjonens interesse med dramatiske og talende bilder som kontrast til protestantismens billedfiendtlighet. Til dette var Caravaggios stil godt egnet, og han betraktes i ettertid som en reflektert formidler av katolsk teologi.

Stabat Mater

Påskens liturgiske program

Foreldremøter

Foreldremøte for førstekommunion: fredag 21. april kl 17:00

Foreldremøte for konfirmasjon: onsdag 19. april kl 17:00 (gjelder kun foreldre til de som skal konfirmeres 28. mai i år)

Katekese lørdag 1. april

Første lørdag i april er det katekese i Vår Frue Menighet i Porsgrunn.

Det er 3. og 4. klasse som har ansvar for mat/kake til felles lunsj.

Konfirmantene får med seg meldingsskjema som må fylles ut og informasjon om foreldremøte for å planlegge konfirmasjonsdagen, søndag 28. mai.

Visitas i Vår Frue Menighet

Biskopen besøker Vår Frue menighet

Biskop Bernt I. Eidsvig med følge besøkte menigheten 11. og 12. mars for en omfattende innføring i menighetens liv og aktiviteter for å muliggjøre at biskopens hyrdegjerning i enda større grad kan bidra til menighetens vekst og velvære, slik det heter i retningslinjene for visitas.

Hvite duker og servietter på plass til lunsj for frivillige i Vår Frue Kirke lørdag formiddag.

En visitas skjer omtrent hvert femte år og formålet er å søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Derfor var det naturlig at visitasens høydepunkt var en felles lunsj med menighetens frivillige.

ØV: Sognepresten får hjelp av KULIP v/Theo Welfler til å dekke bord. ØH: Noen medlemmer av menighetsrådet (Fra venstre: Vuong, Fitom, Lunita og Jarek) NV: Biskopen i samtale med Tina og Olav Nguyen fra St. Antonius Kapell i Kragerø. Thomas Fraenkl i forkant. NH: Biskopen ved lektorbordet (Fra venstre: biskopen, Hans Magnus Solli, Thomas Fraenkl, Finn Halvorsen, Ingrid Hamberg og Catherine Nes). Midten: St. Antonius Kapell i Kragerø v/ Tina og Harald Nguyen og KULIP v/ Felix Pham.

Det var menighetsrådet som var vertskap og det var dekket til over seksti frivillige i menighetssalen lørdag formiddag. De forskjellige gruppene bidro med matretter fra sine hjemland og biskopen satte av tid til å snakke med alle som var tilstede.

Fra venstre: Helene M. Engen, p. Mikael (kapellan), Kristin Kvisla (nestleder i menighetsrådet), Joakim Teigen (menighetens prestestudent), Hai-Nam Vy (eiendomsansvarlig i OKB), p. Bharath (biskopens kapellan) og med ryggen til: Vuong (kirkelig assistent).

Det var også satt av tid til individuelle samtaler med medlemmer av menigheten, de ansatte og menighetsrådet mens bispedømmets eiendomsansvarlig, Hai-Nam Vy, hadde befaring av menighetens bygninger sammen med Binh Quang Nguyen (vaktmester) og Jan Helge Larsen (finansrådsmedlem). Om kvelden var det middag med biskopen, hans følge og menighetsrådet i menighetssalen.

Søndag feiret biskopen pontifikalmesse i Vår Frue Kirke før turen gikk tilbake til Oslo. I sin preken uttrykte han sin glede over menighetens ve og vel og under kunngjøringene fikk han en spontan invitasjon til å komme tilbake på besøk.