Vår Frue Kirke

søknadsfristen for Presteseminar

Kjære medbrødre,

I julens messer ber jeg dere kunngjøre at søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar. Søknader sendes til rektor p. Tao Nguyen (tao.nguyen@katolsk.no eller postadresse Akersveien 6, 0177 Oslo).

De som søker opptak, bes skrive noe om hva de tenker om sitt mulige prestekall og anføre to referanser, hvorav minst en er prest. Rektor vil så invitere mulige kandidater til samtale. Konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole og annen relevant utdannelse bes vedlagt i kopi. Denne kunngjøringen vil også bli lagt ut på katolsk.no.

Presteutdannelsen innledes med et propedeutisk år ved Det engelske kollegium i Valladolid (Spania).

Jeg oppfordrer dere og deres troende til fortsatt å be for preste- og ordenskall!

Vennlig hilsen,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Oslo katolske bispedømme

Akersveien 5,

N–0177 Oslo.

Avlyst katekeses undervisning!

Kjære foreldre til første kommunionsbarn og konfirmantene,

Som dere alle vet at inntil nå situasjonen for covid 19 er ikke blitt bedre nok for å ha katekeses undervisning på kommende lørdag 05.12, derfor vil jeg avlyst alle katekese for både første kommunion og konfirmasjon videre til neste år. Håper at dere alle vil forstå og akkseptere dette. Vsn. å følg på FB og menighetshjemmesiden for informasjon om dette i desember og videre.

Tusen hjertelig takk.

PÅMELDING TIL MESSER I JULETIDEN

Menighetskontoret er stengt i romjulen, derfor bør du melde deg på messer i juletiden innen torsdag 17.12.2020.

Messene krever påmelding:

  • Julaften 24.12.2020, midnattsmesse kl. 23.00
  • 1. juledag 25.12.2020, høymesse kl.11.00
  • Søndag 27.12.2020, høymesse kl. 11.00
  • Søndag 03.01.2021, høymesse kl. 11.00

Andre messer kan du delta uten påmelding, men husk å registrere deg på lista med ditt navn og ditt telefonnummer.

Avlyst Troskurs

pga. coronavirus-tiltak, ønsker jeg å utsette troskurs til nytt år. Vsn. å følge etter på menighetenskalender for informasjon om dette. Tusen hjertelig takk.

Avlyst katekeses undervisning!

Kjære foreldre til første kommunionsbarn og konfirmantene, etter mange strengere av ny korana-tiltak som staten har nettop kunngjort, ser jeg at det er vanskelig for våre undervisningsrom (i rødt hus og menighetssal) kan være tilgjengelig eller tilpasset nok for katekese på kommende lørdag 07.11, derfor vil jeg avlyst alle katekese for både første kommunion og konfirmasjon. Håper at dere alle vil forstå og akkseptere dette. Vsn. å følg på FB og menighetshjemmesiden for informasjon om dette i desember og videre. Tusen hjertelig takk.

Katekese og messe på første lørdag i måned

Hver første lørdag i måned blir det katekese for BARE første kommunionsbarn og konfirmasjon. Katekese bygynner med messe kl. 11.00 KUN for første kommunionsbarn + 1 foreldre (far eller mor).

Kunngjøringer

Jeg minner alle om levering listen til de avdøde som du ønsker meg å be for i hele november skal leveres senest søndag 01.11.
Vi skal besøke graveplass Eidanger på søndag 01.11 kl. 13.00,
og Østre kirkegård på onsdag 04.11 rett etter messe.
Husk å påmelde til registrering også på allesjelersdag på mandag 02.11, kl. 18.00.

Kunngjøringer 04.10.20

1. Requiem og jordfestelse av trappistmunken Robert K. Anderson O.C.S.O skjer fra Atrå kirke onsdag den 7. oktober kl. 12.00. DERFOR BLIR DET INGEN MESSE Kl.11.00

2. Hver første ondsdag i måned blir det rosenkrans med Elisabethsforening kl. 18:00 og følger med møte kl. 18.30

3. Vuong, menighets sekretær skal ha høstensferie fra onsdag 7.10 tom. tirsdag 13.10, derfor ring ham om melding til neste søndag gjerne på tirsdag.

4. Messe på norsk i Notodden på fredag 09.10,  kl. 19.00

5. Messe på vietnamesisk neste søndag 11.10, kl. 14.00

6. Husk! Oktober er rosenkransmåned, la oss be rosenkrans hverdag.

7. Vi gratulerer hjerteligst Trondheim bispedømmet med sin ny biskop Erik Varden som var ordinert igår.

Nytt fra biskop Bernt

Kjære medbrødre,

Requiem og jordfestelse av munk Robert skjer fra Atrå kirke onsdag den 7. oktober kl. 12.00. Jeg ber om påmeldelse fra prestene.

Vennlig hilsen,

+Bernt.

Mikkelsmesse i Mikaelshulen

På initiativ fra noen troende feirer p. Hallvard Hole Mikkelsmesse i Mikaelshulen ved Norsjø (Skien) 29. sept kl.13.00.

Det blir et enkelt program med messe, lunsj og felles rosenkrans (ferdig ca. 15.30). Ta med turstol, antibac og niste, og ta på ordentlige sko! Også her gjelder begrenset antall (50) og påmelding skjer til p. Hallvard på Hallvard.Hole@katolsk.no eller via sms til 40750153 (med navn og tlf.nr.).

Det er 1,5 km. vandring fra parkeringsplassen til hulen, og her bør man regne en god time. Felles avgang fra parkeringsplass kl. 11.45. Traseen preget av enkelte bratte stigninger og skråninger, og et par steder innebærer det klatring. Det er tilrettelagt med tau, rekkverk og ekstratrinn, men her skal man ha styrke i både bein og armer for å ta seg fram. Det betyr også at man må ha egnede sko til turen.

Hvis man er usikker på om man vil klare det, bør man kanskje la være. Traseen er også slik at hvis det har regnet mye i forkant, eller det er dårlig vær på selve dagen, blir arrangementet avlyst.